Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Indhold i olietanke

Her kan du læse mere om, hvilke produkter, der er omfattet af olietanksbekendtgørelsen.

Hvilke stoffer er omfattet af olietankbekendtgørelsen?

Tanke til opbevaring af olieprodukter samt dampe af disse er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Olieprodukter omfatter råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som eksempelvis:

  • fyringsolie
  • dieselolie
  • benzin
  • petroleum 
  • smøreolie

Hvilke stoffer er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen?

Hvis du har en tank eller ønsker at etablere en tank med et stof, der ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsen, skal du kontakte Miljø for at afklare, om det kræver en tilladelse fra kommunen. Det gælder uanset tankens størrelse. Det drejer sig f.eks. om:

  • affald hidrørende fra olieprodukter samt dampe af disse
  • bitumen og emulsioner heraf
  • bioolie/vegetabilsk olie som f.eks. rapsolie
  • biobrændsel til erstatning for olieprodukter i form af alkoholer, fremstillet af biomasse som f.eks. bioethanol 
  • biodiesel, fremstillet ved bearbejdning af vegetabilske eller animalske olier eller fedtstoffer som f.eks. fiskeolie.