Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ordforklaring og baggrund

Der er ret mange udtryk og koncepter, som af og til kan skabe behov for en forklaring. Du bør kunne finde dem indenfor klima her på siden sammen med baggrunden omkring DK2020 og C40.

Baggrund

Esbjerg Kommune har en længere tradition for at arbejde med klima, både fordi vi historisk er blevet ramt hårdt af oversvømmelser, hvilket stormsøjlerne i Ribe og på Mandø illustrerer ret tydeligt. Men også fordi det tidligt har givet mening for os at se på, hvordan vi kan mindske energiforbrug i vores bygninger og sortere vores affald til mere genbrug. 

DK2020 og C40

Næste trin for Esbjerg Kommune er at få dokumenteret, hvad vi gør. Her er Paris-aftalens afledte sammenslutningen af C40-byer globalt og DK2020-kommunerne nationalt et rigtig godt afsæt til at gøre tingene på en ensformig måde. Klimaarbejdet på de her sider er derfor bundet op på kravene i DK2020 og Climate Action Planning Frameworket, som DK2020-klimaarbejdet baseres på. Ligesom FNs Verdensmål, så er CAP-Frameworket fokuseret på at skabe en bedre og balanceret verden, og dets helhedstilgang passer rigtigt godt til den måde, som vi gerne vil gøre tingene på i Esbjerg Kommune. 

Klimaplanen

Kravene fra DK2020 er, at der skal lægges en plan for, hvordan vi når netto-nul udledning i 2050, hvilket for Esbjerg Kommune er i 2030. Det betyder ikke at vi skal stoppe med at trække vejret, men det betyder, at vi skal finde en vidensbaseret måde at reducere vores CO2-udledning og øge optaget gennem fx. planter, for at der er balance. 

Klima handler ikke kun om CO2-reduktion. Det andet omdrejningspunkt er klimatilpasning, som der sideløbende laves planer for. For inden vi når at vende udledningen, så når vi at se et tiltagende vildere klima. Derfor er en af opgaverne at vise, hvordan vi vil imødegå de mere ekstreme vejrforhold ved at sikre kyster og lavtliggende områder, skabe skygge, læ og håndtering af vand, for bare at nævne nogle af tingene.

Alt arbejdet skal desuden have øje for fair fordeling og inddragelse. Der skal hele tiden være et øje på, hvordan der samtidig med klimaarbejdet skabes sociale, miljømæssige og økonomisk gevinst i en fair fordeling mellem borgere og virksomheder, hvilket oplagt sker gennem samarbejde og partnerskaber. Det er helt centralt at vi ikke skal eller kan løfte klimaudfordringerne alene og vi derfor må samarbejde om dem. Både for at accelerere effekten, men også fordi vi kan skabe større ting i fællesskab.

Hvis du har noget du vil bidrage eller vide mere om, så brug kontaktboksen ude til højre.

Forklaring af ord og koncepter