Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klimatilpasning

Som en kommune med placering ud til de store våde flader af vadehav, marsk og andre vådområder, så er Esbjerg Kommune særdeles udsat for klimaforandringerne og det mere ekstreme vejr. Vi arbejder derfor løbende på at styrke vores forsvar og håndtere de forhold vi ser ind i.

Hvorfor skal vi tilpasse os?

Esbjerg Kommunes mål for klimatilpasning

Forankret i den kommende Kommuneplan 2022-34
  1. Sikring mod oversvømmelse og øvrige klimabetingede risici skal bidrage til at gøre Esbjerg Kommune robust i forhold til fremtidens klimatiske udfordringer.
  2. Klimatilpasning tager hensyn til vandets naturlige veje og arbejder aktivt med at lade disse indgå som værdiskabende og multifunktionelle elementer i arealanvendelsen.
  3. Oversvømmelsesrisiko indgår som en del af helhedsplanlægning for byudvikling og ny-anlæg.
  4. Afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse må ikke skubbe vandet til naboarealer eller skubbe udgiften til fremtidige grundejere af et område, der byudvikles.
  5. Dialog og samarbejde præger arbejdet med kystbeskyttelse og vandhåndtering.

Hvad kan vi gøre?

Vi skal være vores udfordring bevidst og løbende tilpasse os. Kommunen gør en del, men du kan også gøre noget.

Læs mere om, hvad kommunen gør og, hvad vi gør for at tilpasse os det mere ekstreme klima

Mere om klimatilpasning i Esbjerg Kommune

Klik for at se risikokort med håndtérbar og alvorlig oversvømmelsestrussel (Bilag)