Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommune som virksomhed

Når vi ser på, hvor meget CO2 vi udleder i Esbjerg Kommune, så skelnes der mellem Esbjerg Kommune, som geografisk område og som virksomhed. Her på siden handler det om virksomheden, hvis udledninger er delt op i scope 1, 2 og 3. 

Metode og afgrænsning

Esbjerg Kommunes CO2-regnskab som virksomhed

Det overordnede resultat

Esbjerg Kommune har for alle 3 scopes en samlet udledning på 22.526 ton CO₂e i 2019.

Scope 2 emissionerne udgør den største del af udledningerne svarende til 62% af de samlede udledninger, hvilket er primært fjernvarme og elforbrug til kommunens bygninger. Scope 1 følger efter med 26% og scope 3, som kan udvides, står for 12%.

Scope 1

Udledningerne i Scope 1

CO₂-udledninger i scope 1 dækker over den kommunale bilflåde, egen produktion af varme, landbrug og gasudslip fra deponi.

Samlet blev der i 2019 udledt 5.924 tons CO₂e i scope 1, hvoraf 2.222 ton stammer fra den kommunale bilflåde og 3.642 ton kommer fra gasudslip fra deponi. Dvs. fra affald, som ikke kan genbruges eller brændes. I 2020 fik yderligere to deponienheder biocover på. De sidste små udledninger kommer fra egenproduktion af varme og landbrug.

Scope 2

Udledningerne i Scope 2

Scope 2-udledningerne er de største i kommunen og dækker over udledninger fra fjernvarme, elforbrug, naturgas samt drift af deponienheder. Størstedelen af udledningen i scope 2 stammer fra produktion af fjernvarme (6.926 ton CO₂e.) og elforbrug (6.176 ton CO₂e.).

Størstedelen af emissioner fra fjernvarme stammer fra opvarmning af skoler og institutioner i kommunen. Ift. el, er der et stort forbrug på rådhuset, museer, bibliotek og til gadelys og signallyskryds i kommunen.

Scope 2 - i detaljen på udledning fra el- og fjernvarmeforbrug per kvadratmeter

Søjlediagram med fjernvarmens udledning per m2. Lufthavnen, folkeskolen og administrationen ligger lavt.

Søjlediagram med co2 på elforbrug per m2: Administration og lufthavn ligger højt.

Scope 3

Udledningerne i Scope 3

Scope 3 dækker i denne analyse over indkøb, befordring, tjenesterejser samt besparelser fra udnyttelse af deponigas til energi.

Scope 3 har en samlet udledning på 2.629 ton CO₂e svarende til 155 danskeres årlige udledning. I scope 3 er det primært indkøb, der har en relativ stor del af denne udledning med en udledning på 2.180 ton CO₂e i 2019. Herudover var der en udledning på 651 ton CO₂e i forbindelse med befordring og 217 ton CO2e i forbindelse med tjenesterejser. Den negative udledning fra de lukkede deponienheder er en besparelse, fordi kommunen producerer el fra deponigassen.

Scope 3 kategorierne - mere udspecificeret

Hvis man går lidt i dybden med scope 3 kategorierne, kan man se, at kød og fjerkræ er en højdespringer efterfulgt af IT-udstyr og befordring.

Det tæller positivt i regnskabet, at der er produktion af el fra fx. deponienheder, hvor kommunen leverer en vare.

Søjldediagram med scope 3 - som i teksten