Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - Attraktiv uddannelsesby

Der er fundet midler til satsningen Education Esbjerg, og der er fuld gang om samarbejdet om blandt andet at tiltrække flere uddannelsesretninger, forbedre studiemiljøet og at sikre en jobgaranti til nyuddannede. 

Education Esbjerg

Erhvervslivet og kommunen investerer i fremtiden gennem initiativet Education Esbjerg, der skal styrke Esbjerg som en stærk uddannelses- og studieby.

Kommunens største virksomheder har allerede bidraget med flere millioner kroner, og Esbjerg Kommune har afsat fem millioner kroner.

Målene er er at sikre et bedre uddannelsestilbud, der kan være med til at øge kommunens indbyggertal og fremtidssikre erhvervslivets rekrutteringsmuligheder. 

Dertil arbejder foreningen med at udvikle et nyt uddannelseskoncept i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder. Medicinuddannelsen er åbnet og jura-bacheloruddannelsen åbner i sommeren 2023, hvor der også udbydes en ny diplomingeniøruddannelse på energiområdet

Lone Saaby tiltrådte d. 15. april 2022 som direktør i Education Esbjerg og erstattede dermed Erling Petterson, der oprindeligt var leder for Education Esbjergs sekretariat.

Business Esbjerg og de videregående uddannelsesinstitutioner arbejder desuden for at tiltrække og fastholde studerende, blandet andet ved at skabe fællesskaber på tværs af studierne og invitere de studerende til gratis events.

Læs mere om mulighederne for studerende i Esbjerg

2024

Esbjerg Kommune vil tiltrække studerende

Esbjerg Kommune gør en aktiv indsats for at tiltrække studerende til både praktikpladser og projekter gennem en målrettet markedsføringsindsats. Der arbejdes med ambassadører fra kommunen, som fortæller om deres vej fra universitetet og ind i Kommunen. 

2023

Ny Erhvervsfremmestrategi med fokus på attraktive uddannelser

En nyskabende erhvervsfremmestrategi sætter fokus på fire afgørende udviklingsområder med betydeligt potentiale for at booste væksten nu og fremover. Esbjerg Kommune skal f.eks. være blandt landets førende kommuner til at få unge og ufaglærte til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Flere unge skal vælge en EUD, grundskoleelever skal i erhvervspraktik mindst to gange og ledige unge skal gennemføre en EUD.

2022

Erhvervsplaymakere

Samarbejdet mellem erhvervslivet og folkeskolerne skal styrkes

Esbjerg Kommune har nu ansat to erhvervsplaymakere, som arbejder for at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og folkeskolerne med henblik på at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne i Esbjerg Kommune.

E.1. på Esbjerg Strand

Samarbejdet mellem erhvervslivet og folkeskolerne skal styrkes

Det er planen, at der som en del af det store anlægsprojekt på Esbjerg Strand skal anlægges to nye uddannelses-bygninger på i alt 30.000 kvadratmeter, som skal danne rammen for de videregående uddannelser i Esbjerg og det nye uddannelseskoncept E.1.

Visualisering: Education Esbjerg

Nye uddannelser med fokus på grøn omstilling

Uddannelser med fokus på Power-to-X og grøn omstilling og bæredygtighed

Education Esbjerg samarbejder med uddannelsesinstitutioner og lokale virksomheder om at få studiepladser og nye uddannelser til Esbjerg. Fx har Education Esbjerg annonceret, at Aalborg Universitet vil oprette en ny ingeniøruddannelse med speciale i Power-to-X i Esbjerg og Syddansk Universitet vil oprette en ny cand.merc.-uddannelse med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.

2021

Kulturel fond

De unge styrer millioner i kulturel fond

Siden 2020 har unge og studerende i Esbjerg Kommune kunne søge den Kulturelle Ungdomsfond om støtte til kulturelle aktiviteter, der skaber gode oplevelser og fællesskab i kommunen. Fonden uddeler årligt midler for op mod 1. mio. kr .

Fonden støtter kulturelle aktiviteter, der udspringer af unges egne ønsker og som skaber gode oplevelser, synlighed i bybilledet og styrke byen som studie- og uddannelsesby.

Hovedparten af fondsbestyrelsen vil være unge. til at støtte kulturelle aktiviteter, der skal skabe

Strategiske spor

Erhvervssamarbejde

Vi indgår partnerskabsaftaler, og målet er at skabe 1000 studenterjobs og 500 andre samarbejdsaftaler mellem virksomheder og unge. Vi ønsker også fokus på mentorordninger, praktikophold, virksomhedsbesøg og ansættelsesgarantier.

Mere om Education Esbjerg

Top 5 studieby

Vores mål er, at Esbjerg skal være i top 5, når det handler om vores omdømme som studieby. Derfor samarbejder vi om at skaffe gode og billige studieboliger, og vi undersøger mulighederne for billig transport. Desuden skal studiemiljøet være i top.

Mere om Education Esbjerg

Ungeinvolvering

Unge ambassadører, der er stolte af Esbjerg kan vise andre vores unikke fordele. Vi arbejder på en app, der kan danne netværk og skabe overblik over muligheder. Vi ønsker et advisory board med unge studerende.

Mere on Education Esbjerg

Strategiske spor

Fyrtårn

Vi vil skabe et fyrtårn - et vartegn - som er unikt og markant, og som sætter Esbjerg på landkortet.

Mere om Education Esbjerg

Uddannelsesudbud

Vores konkrete mål er at tiltrække relevante uddannelser som fx jura, at nå 7500 studerende i 2030 og at få flere internationale studerende.

Mere on Education Esbjerg