Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - Bæredygtig Energimetropol

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg arbejder sammen lokale og nationale organisationer og virksomheder for at sikre Esbjergs position som Danmarks bæredygtige energimetropol.

De overordnede målsætninger, som vi arbejder hen imod er følgende:

  • Esbjerg skal have en nøglerolle i forbindelse med udbygningen af havvindmøller i Nordsøen.
  • Esbjerg skal tiltrække flere uddannelser og træningsaktiviteter til byen.
  • Regeringen skal følge op på klimahandlingsplan med konkrete udspil ift. uddannelser (2030)
  • Esbjerg skal prioriteres som det førende kompetence- og uddannelsescenter.

Udforsk tiltagene i Esbjerg 

Der er allerede flere tiltag i gang, der sammen skal pege retningen ud for en bæredygtig fremtid og bidrage til at opnå målet om, at Esbjerg skal være CO2 neutrale i 2030.

Nedenfor, kan du se et overblik over flere af de igangværende tiltag på vores energikort. Går du længere ned på siden, kan du også gå på opdagelse i det dynamiske kort.

Lidt småt? Klik på kortet

Hvis du klikker på kortet, åbner det i fuld størrelse. På den måde kan du bedre se de mange gode tiltag, der er i gang for at gøre Esbjerg CO2 neutral i 2030.


Grafisk kort over tiltag i forbindelse med Bæredygtig Energimetropol Esbjerg

Tal og overskrifter fra kortet

Gå på opdagelse i vores dynamiske energikort

Hvis du gerne vil vide endnu mere, kan du på det dynamiske kort nedenfor klikke på de forskellige ikoner og få mere info. Du kan også zoome ind og ud på områderne, så du bedre kan orientere dig og udforske de mange tiltag. Bare aktivér kortet.

På dette dynamiske kort, kan du læse mere om de forskellige tiltag ved at klikke på ikonerne.

2023

Ambitiøst klimaprojekt skal sænke udledning fra landbruget

 40% i Esbjerg Kommune. Så meget fylder landbrugets CO2-udledning. Det skal der gøres noget ved.

Varde og Esbjerg Kommune er derfor gået sammen med Sydvestjysk Landboforening i et 3-årigt klima-landbrugsprojekt. Projektet har til formål at understøtte det lokale landbrugserhverv i deres grønne omstilling.

Foruden samarbejdet med de ti konkrete bedrifter, skal projektet også hjælpe med at identificere de både barrierer og muligheder, der er forbundet med den grønne omstilling af landbruget i Varde og Esbjerg Kommune.

Vedvarende energianlæg

DK2020 klimaplanen viser, at Esbjerg Kommune mangler, hvad der svarer til 43 store vindmøller eller op imod 1600 ha solceller for at kunne blive CO2-neutrale. Derfor har Esbjerg Byråd vedtaget principper for, hvordan der kan opstilles solceller og vindmøller i Esbjerg Kommune.

Derefter har en række opstillere budt ind med mulige projekter. Som udgangspunkt er der udpeget syv steder, hvor der skal en dialog i gang omkring, hvordan projekterne udformes, så de kan give værdi for lokalområdet.

2022

Verdens største grønne havvandspumpe

Bæredygtig fjernvarme til områdets huse

Din Forsyning etablerer i 2023 Danmarks største havvandsvarmepumpe i havet ud for Esbjerg. Varmepumpen kommer til at køre på grøn strøm og kan levere bæredygtig fjernvarme til områdets huse. 

Visualisering: Din Forsyning

Esbjerg-aftalen

Kapaciteten for havvind skal tidobles

I 2022 indgik Danmark en aftale med Tyskland, Holland og Belgien om at tidoble kapaciteten for havvindi Nordsøen til 150 gigawatt frem mod 2050. Esbjerg Havn forventes at komme til at spille en nøglerolle både i anlægsfasen og i driften af de nye vindmølleparker. Projektet forventes at kræve investeringer for over 1.000 mia. kr.

Avanceret sorteringsanlæg til plastaffald

Første spadestik blev tager i september 2022

Quantafuels byggeri i Esbjerg vil omfatte et avanceret sorteringsanlæg til plastaffald, der er integreret med et kemisk genvindingsanlæg. Den nye fabrik i Esbjerg, kommer til at koste 600 millioner kroner og første spadestik blev taget i september 2022.

Visualisering: Quantafuel

Klimasekretariatet

Målsætning om CO2-neutralitet i 2030

Esbjerg Kommune har oprettet et klimasekretariat, der koordinerer og igangsætter de tiltag, som skal indfri kommunens målsætning om CO2-neutralitet i 2030.

Esbjerg Kommune har øget indsatsen, ved at tilføre sekretariatet et ekstra årsværk fra 2023. 

2021

Esbjerg Kommune forpligter sig til at leve op til Parisaftalen

CO2-neutral kommune i 2030

Esbjerg Kommune er gået med i DK2020, som forpligter kommunen til at lave en klimaplan, der lever op til Parisaftalen. Samtidig er målet, at deltagerne i DK2020 bliver CO2-neutrale i 2050. Her vil Esbjerg som den bæredygtige EnergiMetropol forsøge at nå målet om at være CO2-neutral inden 2030.

Derfor har kommunen nu også et eget klimasekretariat, der skal sikre, at Esbjerg forbliver en fremtrædende aktør indenfor bæredygtig udvikling og bidrager til den igangværende energiomstilling. Klimapartnerskaber med virksomheder, organisationer og lokalsamfund skal være med til at nedbringe CO2-udledningen.

2020

Klimapartnerskaber

Esbjerg Kommune samarbejder med virksomheder om klimaambitionerne

Esbjerg Kommune kan ikke komme i mål med klimaambitionerne på egen hånd, derfor har kommunen inviteret til et privat/offentligt samarbejde gennem klimapartnerskaber. Her får virksomheder hjælp til at udarbejde et klimaregnskab og forpligter sig via partnerskabet til at nedbringe CO2-udledningen.

Partnerskabet mellem kommunen og virksomhederne fungerer på flere niveauer, og giver bl.a. adgang til et netværk, som skal fostre yderligere inspiration. Kommunen og virksomhederne er hinandens garanter for, at der bliver lavet konkrete handlinger, som er med til at udvikle vores Bæredygtige EnergiMetropol og skabe yderligere vækst.