Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - En stærk turistdestination ved Vadehavet

Vi arbejder på at sikre bæredygtig turisme, og vi vil skabe anledninger til at tiltrække turister hele året rundt. Nationalpark Vadehavet giver os særlige muligheder,og desuden booster vi vores erhvervsturisme.

2023

Vestkysten på finansloven

Et stærkt samarbejde langs Vestkysten har ledt til, at de tre Vestkystdestinationer - Destination Vadehavet, Destination Nordvestkysten og Destination Vadehavskysten - er kommet på finansloven. Der kæmpes for bedre rammevilkår for turismen samt en positionering af turismens betydning for samfundet, områdets bosætning og andre afledte effekter.

Foto: Destination Vadehavskysten 

Jagten på de Grønne Idealister

Jagten på de Grønne Idealister er et projekt langs Vestkysten, der skal tiltrække nye gæster til området, men samtidig skabe balance i destinationen. Der arbejdes f.eks. med at lede autocampere på rette vej samt at få flere feriehusejere til at udleje i spidsbelastede perioder.  

Foto: Destination Vadehavskysten, Mads Tolstrup 

Dataprojekt

Igennem samarbejdet langs Vestkysten er der skabt et dataprojekt, der skal give indsigt i områdets gæster på både kort og lang sigt igennem real time data. Projektet er blevet nationalt anerkendt og er nu blevet en national dataplatform, som VisitDenmark varetager.

Netværk af turistaktører

Et stærkt netværk af turistaktører løfter området i fællesskab. 127 partnere samarbejder omkring destinationsudvikling og fælles markedsføring for sammen at tiltrække flere gæster udenfor højsæsonen, dele gæsterne imellem sig, få dem til at blive længere og til at komme tilbage igen.   

Foto: Destination Vadehavskysten, Mads Tolstrup 

Et hav af inspirerende projekter

Der er gang i mange spændende aktiviteter og projekter hos Destination Vadehavskysten. Disse dækker bl.a. over:

 • Power to Experience som handler om gæsteservice, herunder analog og digital gæsteservice og sæsonforlængelse.  
 • Masterplan for Esbjerg Havn, der skal gøre havnen mere tilgængelig og skabe nye oplevelsesmuligheder langs havnen. Først og fremmest ved den gamle fiskerihavn.
 • Storyhunt er audiowalks i destinationen, som skal udvide oplevelsesmulighederne i ydersæsonerne og gøre det muligt at lede gæsterne rundt i destinationen og ud til turisterhvervet.

Foto: Destination Vadehavskysten

Tiltrækningskampagner i høj- og ydersæsoner

Der arbejdes med markedsføringskampagner i Tyskland, Holland og Danmark, som alle har til formål at tiltrække gæster i hhv. høj- og ydersæsoner: 

 • Internationale kampagner, der skal tiltrække tyske og hollandske gæster.
  Kampagnerne skabes i samarbejde med VisitDenmark og er en del af en større national fortælling, en Vestkystfortælling og ikke mindst en Vadehavskystfortælling.
 • Nationale fælles kampagner, der skal tiltrække danske gæster i ydersæsonerne.
  Der sættes fokus på lokale ambassadører, som formidler områdets særlige oplevelsesmuligheder, da gæsterne efterspørger at være en del af det lokale fællesskab.  

  Der arbejdes med at synliggøre af de gode historier, både nationalt og internationalt, igennem pressesamarbejde og presseture.  

Foto: Destination Vadehavskysten

2022

Partnerskab for Vestkysten

VESTKYST app

I samarbejde med destinationer og kommuner i Partnerskab for Vestkysten er der udviklet VESTKYST app’en, der formidler kultur og natur bredt gennem omtale og wayfinding til attraktioner, oplevelser, events, butikker og restauranter for besøgende og borgere i Esbjerg Kommune. 

Foto: Destination Nordvestkysten

 

 

Udviklingsprojekt: Kultur, natur og erhverv

Et samlet stiforløb fra grænsen til Varde Å

På initiativ af Destination Vadehavskysten støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udviklingsprojektet: Kultur, natur og erhverv -nye turismeformer i og omkring Esbjerg Havn med 1.75 mio. kr. Projektet der løber frem til 2025 har til formål at afdække mulighederne for et samlet stiforløb fra grænsen til Varde Å, hvor hovedfokus er hvordan Esbjerg Havn kan indgå i en oplevelsesrute og derved bidrage til andre projekter som Kyst og Kultur, aksen fra Esbjerg Torv til Fanø Færgen via Dokhavnen m.fl.

 

Indsats for styrket erhvervsturisme

Meet&More for virksomheder

Destination Vadehavskysten har lavet konceptet Meet& More, der er målrettet virksomheder, der vil afholde arrangementer ved Vadehavet. Virksomhederne kan få gratis hjælp til at planlægge deres arrangementer og finde de rettet partnere arrangementet. Derudover er der som en af kommuneplanen for 2022-2034 også et særskilt fokus på at udvikle Esbjerg Kommune inden for erhvervsturismen.

2020

Mandø som Dark Sky Place

Mandø og Esbjerg Kommune har søgt om at blive certificeret som Dark Sky Place, der er de steder i verden, hvor mørket er så tæt, at man kan se stjernerne på nattehimlen uden nogen form for lysforurening.