Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - Grønt liv og bæredygtighed

Vi udbygger samarbejdet med borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om at skabe en grøn EnergiMetropol. Vi har særlig fokus på bæredygtige energiløsninger, miljøvenlig kollektiv trafik, gadetræer og affaldssortering. 

2023

Bæredygtig mobilitet

Startskuddet til en ny Trafik og mobilitetsplan lød midt i 2023. Planen skal pege os i retningen af, hvordan vi sikrer en bæredygtig mobilitet, der kan understøtte målet om at blive CO2 neutral.

Emnet interesserer mange. Det blev bekræftet af det høje antal besvarelser, der kom ind via et spørgeskema om borgernes nuværende og fremtidige trafikvaner. Over 2.000 deltog. Derudover har der været workshop med lokalrådene, interview med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter som fx lokalrådene.

Klimaskov ved Novrup

Esbjerg Kommune er gået sammen med Klimaskovfonden i et Klima+ partnerskab. Det skal få flere lokale lodsejere til at stille jord til rådighed for skovrejsning og få flere virksomheder til at finansiere skovrejsningsprojekter.

Esbjerg Kommune og fonden er allerede gået sammen om at plante 100.000 træer på 25 hektar ved Novrup. I efteråret var 180 skoleelever med ude for at plante de første træer. Skoven skal tjene flere formål. Udover at bidrage til kommunens erklærede mål om at blive CO2 neutral i 2030, så er træerne også med til at beskytte grundvandsressourcerne på stedet. Når skoven er etableret, kommer den til at byde på mange gode oplevelser, for med både stier og bænke får besøgende mulighed for at opleve en skov blive til.

Nyt naturområde på vej ved Kongeåen

644 hektar marker og lavbundsjord forvandles til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne.

LIFE Naturprojekt Kongeåen vil forbedre livsvilkårene for en række fiske- og fuglearter, fx den sjældne og truet fiskeart, snæblen. Det sker bl.a. ved at genskabe en naturlig dynamik ved at genslynge Kongeåen mellem Vilslev og Kongeåslusen. Samtidig genskabes et naturligt sammenspil mellem vandløbet og de omkringliggende arealer. Projektet vil give alle mulighed for at opleve naturen ved Kongeåen.

2022

FN og danske veteraner

Verdensmålene indgår i nyt tilbud fra MYRTHUE

Verdensmålene ligger som et bagtæppe for MYRTHUE, der hele tiden udvikler nye forløb for børn og voksne indenfor bæredygtighed, klima og biodiversitet. I år åbnede fx et nyt tilbud, hvor Verdensmålene indgår: ”FN og danske veteraner”, hvor de ældste skoleelever får en forståelse af bl.a. FN og det at være en del af et globalt fællesskab.

Ny park i Østerbyen

SpektRumPark

For ca. 25 mio. kr. vil Esbjerg Kommune realisere planen om SpektRumPark i Østerbyen. Planerne involverer Præstegårdsskolen Urbans skolegård, som bliver forbundet med Den Grønne Ring, som er det 11 kilometer lange naturområde, der strækker sig fra Esbjerg Strand til Måde i syd. Der er sat 9,1 mio. kr. af, mens fonde søges om de resterende midler.

Verdensmålscertificeret

Går aktivt ind i den grønne omstilling

Esbjerg Bibliotek er Verdensmålscertificeret som et ud af kun ti biblioteker i Danmark. Certificeringen betyder, at biblioteket går aktivt ind i den grønne omstilling og inddrager både verdensmålene og borgerne i arbejdet.

Øget brug af skovbørnehavetilbud

Vild med Natur

Daginstitutionerne i Bramming-området arbejder med projektet ”Vild med Natur”, som er en prøvehandling for øget brug af skovbørnehavetilbud.  Der bliver arbejdet med naturen som læringsmiljø med fokus på begreberne miljø og bæredygtighed ift. klimaet og menneskets samspil med naturen. Prøvehandlingen omfatter alle de kommunale dagtilbud under område Bramming.  MYRTHUE står for kompetenceudvikling af personalet mv.

Borgernes ideer for fremtiden

Byrådet i dialog med unge og foreningsrepræsentanter

Esbjerg Kommune inddrager borgerne i visioner og planer for fremtiden. I efteråret mødtes unge, foreningsfolk og forældrerepræsentanter med byrådets politikere til workshops, hvor de sammen omsatte Vision 2025’s temaer til konkrete ideer. En del af dem bliver nu prøvet af i virkeligheden. Det gælder fx etablering af et grønt strøg i den ene ende af Kongensgade, mulighed for sparring på ideer til kulturelle arrangementer og fokus på den gode fortælling om livet i Esbjerg Kommune gennem lokale influencere. 

2021

Grønne busser

Miljøvenlig kollektiv trafik

Om et års tid går hele bybusnettet i Esbjerg over til el, og 29 elbusser rykker ind på vejene i Danmarks femtestørste by.

Grønt marked i centrum

Det Grønne Strøg

I efterårsferien 2021 blev der afholdt Det Grønne Strøg i Esbjerg. Det var to markedsdage i weekenden uge 41, hvor der var fokus på bæredygtighed, genbrug og det grønne. Det blev afholdt i den ende af Kongensgade, der ligger mellem Stormgade og Skolegade. Det var en stor succes med både gadens butikker og andre bodholdere som aktører, og der var aktiviteter for både børn og voksne. Hele gaden var klædt i grønt som en del af områdefornyelsens byforsøg, som matchede prøvehandlingen så fint.

Derudover var der BYTTE-BOKSEN, som er en container, hvor borgere har mulighed for at sætte ting, de ikke længere bruger, og finde andres brugte skatte. BYTTE-BOKSEN stod der hele efterårsferien.

2020

CO2-neutral i 2030

CO2-neutral i 2030

I Esbjerg Kommune har vi sat en klar grøn dagsorden, og vi går efter at blive CO2-neutrale i 2030. Derfor sætter vi nu ind på at finde de væsentligste CO2-kilder og sænke udledningen. Vi deltager i et ambitiøst nationalt klimapartnerskab og har samtidig taget initiativ til et tæt samarbejde med kommunens virksomheder, så vi sammen kan realisere det ambitiøse klimamål.    

 

Vi planter træer

Grønne oaser i midtbyen

Hvert år planter vi nye træer i Esbjerg Midtby, så der kommer endnu flere grønne åndehuller i byen. I årene 2020-2023 har Esbjerg Kommune sat 0,5 mio. årligt af til flere træer. Du kan læse mere om projektet her, hvor der også står, hvordan du selv kan bidrage til, at der kommer flere træer i byen. 

Grønne skraldebiler

Affald bliver til biogas

Udenpå er skraldebilerne blå, men indeni er de supergrønne. Kommunens 22 nye skraldebiler er CO2-neutrale, fordi de kører på biogas, som er produceret på affald fra husholdninger, landbrug og industri. 

2019

Mælkevejen på Mandø

Mandø Dark Sky

På Mandø bliver det mørkt, når natten falder på. Rigtig mørkt. Og det har en særlig værdi. Det er nemlig en helt unik oplevelse at få et klart kig til Mælkevejen og den lysende stjernehimmel. Derfor arbejder vi på at få Mandø anerkendt som en Dark Sky Park. Projektet bakker op om den bæredygtige udvikling af Vadehavets naturperle.

Før 2019

Borgerdrevet byfornyelse i Mandø By

Med fællesskab og byttebørs

Esbjerg Kommune, Mandø Fællesråd og lokale ildsjæle har over perioden 2017-20 gennemført en borgerdrevet byfornyelsesindsats i Mandø By. Projektet omfatter konkrete renoveringsprojekter på Mandø og en partnerskabsmodel, som kan bruges som model for byfornyelse i andre mindre landsbysamfund og på de mindre danske øer.

Affald og genanvendelse

Vi vil sortere madaffald

Fra efteråret 2020 skal alle husstande i Esbjerg Kommune sortere madaffald fra i en særskilt affaldsbeholder. Hver husstand får en udendørs beholder til madaffald, en køkkenspand og plastposer til madaffaldet.

Madaffald