Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - grønt liv og bæredygtighed

Vi udbygger samarbejdet med borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om at skabe en grøn EnergiMetropol. Vi har særlig fokus på bæredygtige energiløsninger, miljøvenlig kollektiv trafik, gadetræer og affaldssortering. 

CO2-neutral i 2030

CO2-neutral i 2030

I Esbjerg Kommune har vi sat en klar grøn dagsorden, og vi går efter at blive CO2-neutrale i 2030. Derfor sætter vi nu ind på at finde de væsentligste CO2-kilder og sænke udledningen. Vi deltager i et ambitiøst nationalt klimapartnerskab og har samtidig taget initiativ til et tæt samarbejde med kommunens virksomheder, så vi sammen kan realisere det ambitiøse klimamål.    

 

Vi planter træer

Grønne oaser i midtbyen

Hvert år planter vi nye træer i Esbjerg Midtby, så der kommer endnu flere grønne åndehuller i byen. I årene 2020-2023 har Esbjerg Kommune sat 0,5 mio. årligt af til flere træer. Du kan læse mere om projektet her, hvor der også står, hvordan du selv kan bidrage til, at der kommer flere træer i byen. 

Grønne skraldebiler

Affald bliver til biogas

Udenpå er skraldebilerne blå, men indeni er de supergrønne. Kommunens 22 nye skraldebiler er CO2-neutrale, fordi de kører på biogas, som er produceret på affald fra husholdninger, landbrug og industri. 

Borgerdrevet byfornyelse i Mandø By

Med fællesskab og byttebørs

Esbjerg Kommune, Mandø Fællesråd og lokale ildsjæle har over perioden 2017-20 gennemført en borgerdrevet byfornyelsesindsats i Mandø By. Projektet omfatter konkrete renoveringsprojekter på Mandø og en partnerskabsmodel, som kan bruges som model for byfornyelse i andre mindre lansbysamfund og på de mindre danske øer.

Grønne busser

Miljøvenlig kollektiv trafik

Om et års tid går hele bybusnettet i Esbjerg over til el, og 29 elbusser rykker ind på vejene i Danmarks femtestørste by.

Mælkevejen på Mandø

Mandø Dark Sky

På Mandø bliver det mørkt, når natten falder på. Rigtig mørkt. Og det har en særlig værdi. Det er nemlig en helt unik oplevelse at få et klart kig til Mælkevejen og den lysende stjernehimmel. Derfor arbejder vi på at få Mandø anerkendt som en Dark Sky Park. Projektet bakker op om den bæredygtige udvikling af Vadehavets naturperle.

Borgernes ideer for fremtiden

Byrådet i dialog med unge og foreningsrepræsentanter

Esbjerg Kommune inddrager borgerne i visioner og planer for fremtiden. I efteråret mødtes unge, foreningsfolk og forældrerepræsentanter med byrådets politikere til workshops, hvor de sammen omsatte Vision 2025’s temaer til konkrete ideer. En del af dem bliver nu prøvet af i virkeligheden. Det gælder fx etablering af et grønt strøg i den ene ende af Kongensgade, mulighed for sparring på ideer til kulturelle arrangementer og fokus på den gode fortælling om livet i Esbjerg Kommune gennem lokale influencere. 

Grønt marked i centrum

Det Grønne Strøg

I efterårsferien 2021 blev der afholdt Det Grønne Strøg i Esbjerg. Det var to markedsdage i weekenden uge 41, hvor der var fokus på bæredygtighed, genbrug og det grønne. Det blev afholdt i den ende af Kongensgade, der ligger mellem Stormgade og Skolegade. Det var en stor succes med både gadens butikker og andre bodholdere som aktører, og der var aktiviteter for både børn og voksne. Hele gaden var klædt i grønt som en del af områdefornyelsens byforsøg, som matchede prøvehandlingen så fint.

Derudover var der BYTTE-BOKSEN, som er en container, hvor borgere har mulighed for at sætte ting, de ikke længere bruger, og finde andres brugte skatte. BYTTE-BOKSEN stod der hele efterårsferien.

Nationalt testcenter

Som nationalt testcenter kan Esbjerg være det sted, hvor både nationale og internationale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder søger inspiration til nye bæredygtige energiløsninger og nye bæredygtighedsløsninger med fokus på energiforbrug. 

Affald og genanvendelse

Vi vil sortere madaffald

Fra efteråret 2020 skal alle husstande i Esbjerg Kommune sortere madaffald fra i en særskilt affaldsbeholder. Hver husstand får en udendørs beholder til madaffald, en køkkenspand og plastposer til madaffaldet.

Madaffald

Ny plaststrategi

En ny plaststrategi udstikker rammerne for en grønnere fremtid med mindre plast og mere genanvendelse. Den forpligter fx os som kommune til at give vores arrangementer en grønnere profil.

Plaststrategi