Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Resultater - Flere borgere

Vi arbejder med bæredygtig bosætning, og har gang i mange forskellige indsatser for at øge vores indbyggertal. Vi tænker i høj grad bosætning sammen med den store satsning Education Esbjerg, der skal styrke uddannelsesområdet. 

Esbjerg Kommunes Tilflytterservice fortsætter arbejdet med at tage godt imod og fastholde tilflyttere. Medarbejderne er flyttet ind midt på Esbjerg Torv for at være lettilgængelige og ikke mindst for at skabe et internationalt hus. 

Business Esbjerg arbejder med diverse brandingkampagner og generel markedsføring på alverdens forskellige kanaler som fx Esbjerg Ugeavis og de sociale medier. 

SIRI Velkomstcenter

Hjælp til de mange internationale tilflyttere

Nyt internationalt borgerservicecenter skal hjælpe de mange internationale tilflyttere fra andre EU-lande, og  årligt betjene tusindvis af borgere, som søger om opholdstilladelse, CPR-nummer og skattekort. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) slog dørene op den 1. december 2022.

Områdefornyelse i Ribe

Fornyelse af Ribes bykerne

Esbjerg byråd har vedtaget en byfornyelsesplan for Ribes bykerne, der bl.a. omfatter det tidligere Ribe jernstøberi. Efter planen skal bykernen have et større fysisk løft, så det kommer op på samme kvalitetsmæssige standard og karakter som Ribes historiske bykerne.

Internationalt udsyn i flotte bygninger

Internationalt hus

Esbjerg Kommunes Tilflytterservice ligger i det internationale hus midt på Torvet i Esbjerg. 

Det internationale hus på Torvet i Esbjerg danner rammen for en lang række forskellige events for danske og internationale tilflyttere. 

Tanken med det internationalt hus er at styrke vores internationale miljø og skabe bedre rammer for frivilligt arbejde og andre tiltag, der styrker tilknytningen til et nyt område. 

Adressen er Torvegade 23, 6700 Esbjerg. 

Ny stærk fortælling

Esbjerg Kommune har i samarbejde med Business Esbjerg, Education Esbjerg og Esbjerg Havn udarbejdet en ny masterplan og brandingstrategi, der skal sætte skub i bosætningen og væksten i Esbjerg by. Esbjerg Kommune og Business Esbjerg har i flere år italesat Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol, og det har vundet genklang i erhvervslivet. Danmarks EnergiMetropol suppleres fremadrettet med strategien Kultur og Oplelvelser. Esbjerg Kommune har afsat 50 mio. kr. til at realisere planens indsatser.

Esbjerg bymidte er et af de væsentligste forudsætninger for at kunne realisere Oplevelser & Kultur strategien.

Byen er under udvikling og der er igangsat et arbejde med en ny midtbyplan, som skal gøre byen uimodståelig
lokalt, regionalt og nationalt.