Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ejendomsskat

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i.

Det er SKAT, der vurderer din ejendom. Herunder kan du læse mere om både grundskyld og takster for renovation og rottebekæmpelse.

Væsentlige ændringer i Grundskyld og Indefrysningslån fra 2024

Fra 2024 vil ansvaret for opkrævning af grundskyld og indefrysningslån blive overdraget fra kommunerne til Skatteforvaltningen

Grundskyld og Skatteforvaltningens opkrævning

Fra 2024 vil grundskylden blive opkrævet af Skatteforvaltningen, og denne opkrævning vil fremgå af din forskudsopgørelse. Dette betyder, at de opkrævninger, du modtager fra kommunen, vil være betydeligt mindre end tidligere.

Bidragsbilletter og gebyrer

Du vil fremover modtage en bidragsbillet fra kommunen, hvor der kan være gebyrer vedrørende forskellige tjenester som skadedyrsbekæmpelse, renovation, skorstensfejning, digebidrag og lignende. Gebyret for skadedyrsbekæmpelse vil blive beregnet ud fra det bebyggede areal ifølge BBR-registreringen pr. 1. januar året før.

Opkrævning af ejendomsbidrag

Gældsstyrelsen har fastlagt, at begge rater vedrørende ejendomsbidrag vil blive opkrævet hos den person, der er registreret som ejer pr. 1. januar. Det betyder altså, at selv ved ejerskifte i løbet af året vil begge rater blive opkrævet hos den tidligere ejer. Sælger du fx dit hus 1. februar 2024, modtager du en opkrævning 1. juli 2024 vedrørende din tidligere ejendom.  

Opkrævningsafdelingen indikerer dog, at der kan laves en undtagelse, så begge rater betales samlet ved salg af ejendom, hvis du ønsker det.

Indefrysningslån

Indefrysningslån er en ordning, der giver boligejere mulighed for at udskyde betalingen af boligskatten. 

Fra 2024 vil renter blive pålagt indefrysningslån, når Vurderingsstyrelsen overtager ansvaret den 1. januar 2024.

Overgangen til de nye regler sker automatisk for dem, der tidligere har haft indefrosset deres grundskyld hos kommunen. Hvis du ikke ønsker at fortsætte med denne ordning, kan du fravælge det i din forskudsopgørelse. Frameldingen skal foretages både hos Vurderingsstyrelsen og hos kommunen i forbindelse med perioden 2021-2023. Hvis man ikke framelder sig begge steder, vil man stadig have lånet det sted, hvor man ikke har frameldt sig.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om indefrysningslån, kan du finde det hos Vurderingsstyrelsen: vurderingsportalen.dk/indefrysning

 

Pensionistlån

Pensionistlån anvendes til betaling af grundskyld og er tilgængeligt for personer, der har nået folkepensionsalderen eller modtager pension eller efterløn. Fra 2024 vil der også være ændringer i denne ordning.

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, som gælder fra 2024. Samtidig stopper lånet hos kommunen, men du behøver ikke betale det tilbage, før du sælger den ejendom, du har lånet i.

Hvis du ønsker at få overblik over dine lån frem til 2024, skal du kontakte den kommune, der har bevilget lånet.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information om pensionistlån, kan du finde det hos Vurderingsstyrelsen: vurderingsportalen.dk/pensionistlån

Har du brug for hjælp til digital selvbetjening?

Guide til selvbetjening

Vi har lavet en guide til hvordan du fra- eller tilmelder indefrysningen af stigninger i grundskyld (ejendomsskat) Guiden indeholder vejledning og skærmbilleder af hvad du skal gøre. Guiden vises i en ny fane, du kan have åben ved siden af ansøgningen

Klik her for at åbne guiden om fra- og tilmelding af betaling af stigning i grundskyld.