Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Persondataforordning

Sådan behandler vi dine oplysninger.

Revideret den 15/04-21.

Esbjerg Kommune behandler dine oplysninger (oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen[1])

Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger og skal ifølge databeskyttelsesforordningen informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Har du spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine oplysninger, kan du kontakte os. Du finder kontaktoplysninger nederst.

Behandling af dine personoplysninger
Personoplysninger er oplysninger, der handler om dig. Behandling betyder enhver form for håndtering af personoplysninger. Det kan f.eks. betyde, at vi indsamler, registrerer, opbevarer, søger, videregiver eller sletter dine personoplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Kommunen behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • For at opfylde kommunens myndighedsopgaver, herunder for at kunne behandle din henvendelse til kommunen.

Vi behandler dine oplysninger efter den for sagen relevante lovgivning. Retsgrundlaget for kommunens behandling af dine oplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e,
 • Databeskyttelseslovens[2] § 11, stk. 1.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Vi har dine oplysninger fra dig, men også fra fx Det Centrale Personregister (CPR) og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).

Ved henvendelse til os vil de personoplysninger, du anfører i henvendelsen, blive registreret på vores sag og medtaget i den administrative og eventuelle politiske sagsbehandling.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine oplysninger 

 • opbevares i vores fagsystemer, så længe det er nødvendigt for sagen eller i øvrigt for at opfylde kommunens forpligtigelser i henhold til Offentlighedslovens regler om journalpligt og Arkivloven
 • behandles kun af medarbejdere med arbejdsmæssigt tilknytning til sagen.

Dit personnummer vil kun blive anvendt ved fremsendelse af post til din elektroniske postkasse, og videregives / gemmes ikke.

Åbenhed i kommunens sagsbehandling og reglerne om aktindsigt vil betyde, at interesserede vil kunne få aktindsigt efter Offentlighedsloven og dermed de personoplysninger du har anført i din henvendelse.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Vi videregiver dine oplysninger, hvis det er en pligt ifølge gældende lovgivning.

Hvilke rettigheder har du?

 • Du kan få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også bede om aktindsigt i en konkret sag om dig.
 • Du kan få rettet eller tilføjet oplysninger om dig.
 • Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig.
 • Du kan i visse tilfælde få behandlingen af dine oplysninger begrænset.
 • Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine oplysninger.
 • Du kan i visse tilfælde få udleveret dine oplysninger, så de kan overføres til fx en anden myndighed.

Du kan læse mere om dine rettigheder som registeret på Datatilsynets hjemmeside.

Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16 - CVR 29 18 98 03
www.esbjerg.dk
Skriv til os via digital post på www.borger.dk 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte den afdeling, der behandler din sag.

Du kan klage til Datatilsynet over Esbjerg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på tilsynets hjemmeside.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker mail[3] (kræver MitID) eller på telefon 76 16 12 70. Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på kommunens hjemmeside

 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

[2] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger

[3] Link til sikker mail: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20669

 

Love/bekendtgørelser som Industrimiljø og Affald træffer afgørelser efter.

Love/bekendtgørelser som Natur og Vandmiljø træffer afgørelser efter.

Love/bekendtgørelser som Park og Mobilitet (tidligere Vej og Park) træffer afgørelser efter.

Love/bekendtgørelser som Byplan og Kommuneplan træffer afgørelser efter.

Love/bekendtgørelser som Byggeri træffer afgørelser efter.