Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Love/bekendtgørelser i Byplan og Kommuneplan

Denne side er relevant for dig, som har fået afgjort en sag hos Byplan og Kommuneplan. Nedenfor kan du orientere dig i de love/bekendtgørelser som Byplan og Kommuneplan træffer afgørelser efter.

Byplan og Kommuneplan

1. Planloven: Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr 287 af 16/04/2018
2. Byfornyelsesloven: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr 1228 af 03/10/2016
3. Naturbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse LBK nr 240 af 13/03/2019
4. Museumsloven: Bekendtgørelse af museumsloven LBK nr 358 af 08/04/2014
5. Offentlighedsloven: Lov om offentlig forvaltning LOV nr 606 af 12/06/2013
6. Forvaltningsloven: Bekendtgørelse af forvaltningsloven LBK nr 433 af 22/04/2014