Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Om komiteen

Kongeåkomitéen er et samarbejde mellem Kolding, Vejen og Esbjerg Kommuner med det primær formål at koordinere indsatserne i Kongeåens opland. Komiteen består af to politikere fra hver kommuner, bistået af en følgegruppe med to repræsentanter fra medlemskommunernes Grønne Råd, en styregruppe og en sekretariatsgruppe.  

Komiteen har til formål, at rådgive medlemskommunerne så der arbejdes for en koordineret, afbalanceret og helhedsorienteret indsats for vandsystemets og de vandløbsnære arealers beskyttelse og benyttelse, herunder de målsætninger der udstikkes i statens vand- og naturplanlægning, samt de afvandingsmæssige (herunder klimasikring) og rekreative interesser. Komiteen skal undersøge mulighederne for på tværs af kommunegrænserne at administrere Kongeåens vandløbssystem og de vandløbsnære arealer sådan, at der både værnes om områdets dyre- og planteliv, samt tages hensyn til afvandingsbehov og klimaændringer.

Kommissoriet for Kongeå-komiteen kan du læse her.

Organisationsdiagram for komiteen

Medlemmer

Komiteen

Kurt Bjerrum, formand (kurbj@esbjerg.dk)

Esbjerg Kommune

 

Vagn Sørensen, næstformand (vags@vejen.dk)

Vejen Kommune

 

Jørgen Ahlquist (jahl@esbjerg.dk)

Esbjerg Kommune

 

Peter Fallesen  (pelf@vejen.dk)

Vejen Kommune

 

Jørn Chemnitz  (jckr@kolding.dk)

Kolding Kommune

 

Filip Bekic Bladt (filbe@kolding.dk)

Kolding Kommune

Følgegruppen

Niels Laursen (niels@hedebois.dk)

Sydvestjysk Landboforening, Esbjerg Kommune

 

Søren Rygaard Lenschow (sorenrygaardlenschow@gmail.com)

Sydvestjysk Sportsfiskerforening, Esbjerg Kommune

 

Henrik Bertelsen (stavnsbjerg19@gmail.com)

Familielandbruget Sydvest, Vejen Kommune

 

Johannes Kaack (johs@kaack.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, Vejen Kommune

 

Sven-Aage Steenholdt (sv.steenholdt@gmail.com)

Familielandbruget LRS – Vejle, Kolding Kommune

 

Torben Lindholst (t.lindholst@mail.dk)

Kolding Sportsfiskerforening, Kolding Kommune