Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Opfølgning på interessentinddragelsen

Her kan du læse om de konkrete handlemuligheder, som interessenterne i Kongeåens opland har ønsket, at Kongeåkomitéen arbejder videre med. 

Disse handlemuligheder arbejder vi videre med

Aktørerne i Kongeåens opland har været med til at definere en række konkrete handlemuligheder, som de ønskede at Kongeåkomitéen arbejdede videre med. På Kongeåkomité-mødet i november 2022 blev der besluttet, at følgende handlemuligheder skal prioriteres:

  • Koordinere viden om lavbunds-, klima- og vandløbsprojekter i de tre kommuner.
  • Få et overslag på pumpeløsningen
  • Gå i gang med kortlægning af nuværende administrationspraksis ift. handlemuligheden ”spildevand – udarbejdelse af en udledningsstrategi”. 
  • Gå i gang med kortlægning af nuværende administrationspraksis ift. handlemuligheden ”fælles koordinationsgrundlag i et regulativ”.

Læs om handlemulighederne

Koordinere viden om lavbunds-, klima- og vandløbsprojekter i de tre kommuner

Her kan du læse mere om de igangværende projekter i Kongeåens opland.

Læs om projekterne

Kortlægning af nuværende administrationspraksis ift. handlemuligheden ”spildevand – udarbejdelse af en udledningsstrategi”

Her kan du læse om den nuværende praksis for håndtering af udledninger i de tre kommuner

Læs notatet

Kortlægning af nuværende administrationspraksis ift. handlemuligheden ”fælles koordinationsgrundlag i et regulativ”

Her kan blive klog på, hvad et vandløbsregulativ er, og hvad det administrative grundlag for Kongeåen er i dag

Læs notatet

Overslag på pumpeløsningen

Kongeåkomitéen har ønsket en opdatering af økonomien i landbrugs-mæssig afvanding af Jedsted og Vilslev Enge specielt i forbindelse med en pumpeløsning for at finde ud af om det er realistisk at beskytte området ved Vilslev Enge mod oversvømmelser eller om den eneste mulighed er tilbagetrækning fra området.

Kongeåkomitéens sekretariat har udarbejdet et notat, som bl.a. konkluderer, at hvis en pumpeløsning skal redde ca. 700 ha for en anslået anlægspris på 500 mio.kr., så vil det svare til en godt 700.000 kr. pr. ha, hvilket må anses for et urealistisk beløb at investere i afvanding pr. ha.

Skal der laves et mere konkret overslag over anlægsudgifterne, kræver det udarbejdelse af et forholdsvis detaljeret skitseprojekt, hvilket må antages at koste 0,5 – 0,7 mio. kr. ved et rådgivende ingeniørfirma til skitseprojekt og fuld Natura2000 konsekvens-vurdering. Der er imidlertid kun en meget lille sandsynlighed for at får tilladelser og dispensationer til diger, sluse og pumper i Natura2000 området.

Da Esbjerg Kommune har fået tilsagn fra EU-LIFE til at lave et naturprojekt, må yderligere beregninger på en pumpeløsning anses for at være uaktuelle.