Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

Kongeåkomitéen har i 2022 deltaget i Miljøstyrelsens pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande.

Her kan du læse om baggrunden og de fire projektposter, der blev gennemført indenfor pilotordningen.

Om pilotprojektet

Pilotprojektet blev igangsat som en del af den samlet klimatilpasningsplan, som regeringen og Folketingets partier har igangsat i 2020 med det formål at løse nogle af de vigtigste udfordringer i forhold til klimaforandringerne.

Kongeåkomitéen har i 2022 gennemført fire projektposter indenfor pilotordningen:

  • Opmåling af Kongeåen fra Kolding Kommune til Hjortlund
  • Etablering af vandstands- og nedbørsmålere i Kongeåen
  • Interessentinddragelse som skal understøtte helhedsplanen for Kongeåen
  • Supplerende tekniske undersøgelser

Læs om interessentinddragelsen

Læs om interessentinddragelsen

Inddragelsesproces for Helhedsplan for Kongeåen

I marts 2022 blev der igangsat en bred inddragelsesproces af aktører langs Kongeåen. Formålet er at få belyst de forskellige perspektiver på og interesser omkring åen, både nu og i fremtiden. Læs rapporten via linket nedenfor.

Læs om inddragelsesprocessen

Fælles idékatalog

På de afholdte workshops blev der udarbejdet et fælles idékatalog på tværs af lokale aktører og deres interesser. Idékataloget afspejler problemstillinger samt konkrete idéer og handlinger, som er mulige at gå videre med i helhedsplanlægningen.

Læs om idékataloget

Mulighedskatalog til kommende helhedsplan for Kongeåen

Inddragelsesprocessen er mundet ud i et mulighedskatalog, der fastlægger hvad den kommende helhedsplan for Kongeåen skal indeholde, og hvordan det bliver fulgt til dørs.

Læs om mulighedskataloget

Sandsynlighedskort, værdikort og risikokort

Der er blevet foretaget kortlægninger indenfor Kongeåens opland. Kortlægningerne viser sandsynligheden for oversvømmelser fra selve vandløbet, hvilke typer arealer der påvirkes, værdierne af dem og overblik over hvor risikoen er størst.

Læs om sandsynlighedskort, værdikort og risikokort