Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Landbrugsudfordringen

Som bæredygtig EnergiMetropol synes vi, at vores opgave er at lave den mest bæredygtig landbrugsproduktion til os og vores omverden.
Hvorfor? Og hvordan gør vi det? Læs mere herunder.

Esbjerg er, blandt andet, en landbrugskommune, og det er vi stolte af det. Produktionen er primært indenfor kvæg og svin, hvilket fra naturens side gør, at der udledes en del klimagasser. Men det er der samtidig muligheder i.

Gennem samarbejde mellem landbruget, strategisk energiplanlægning, forskning og potentielt andre kommuner kan vi vælge at udvikle fremtidens landbrugsløsninger. For eksempel ved at lave gylle til biogas, som vi gør med vores madaffald, eller ved at lave pyrolyse, som vi gør med vores plastaffald, eller fodre kvæg med tang, som kan produceres langs Vadehavet, eller noget helt andet.

Vi har brug for dine input og vilje til at gøre en forskel.
Nedenfor er nogle forslag til tiltag i landbrugssektoren, som du er velkommen til at give dine input til. Skriv til os ved hjælp af kontaktboksen ude til højre.

Udledning fra landbrugssektoren fordelt på udledningskilder (2019)

Hvor kommer det fra? Hvem kan gøre noget?

I Esbjerg Kommune kommer 39% af af de samlede udledninger fra landbruget svarende til 488.605 ton CO2e. Det er fordelt på:

  • 37% fra dyrenes fordøjelse
  • 24% fra husdyrgødning i stald og lagre
  • 20% fra dyrkning af organisk jord
  • 19% fra landbrugsjord 
  • 1% fra øvrige

Landbruget er private virksomheder med stærke organisationer i ryggen. Samtidig står flere uddannelsesinstitutioner klar med forskning, og forsyningsselskaberne ser muligheder i landbrugets affaldsprodukter. 
Ligesom med meget andet omkring klima, så er der en rivende udvikling, og vi skal alle sammen være klar til at samarbejde om at implementere løsningerne, når de er der.

Udledning fra landbrugsjorden fordelt på udledningskilde (2019)

Hvad kan vi gøre?

Hvordan skaber vi fremtidens landbrug sammen?

Se målsætningerne for landbruget

Udledning fra husdyrenes fordøjelse fordelt på type af dyr (2019)

Fordøjelsens udledning

Et dyk ned i udledningen fra fordøjelsen viser, at kvæg står for 89% med en udledning på 160.559 ton CO2e, hvor svin står for 9% med 15.980 ton CO2e med en udledning på 180.087 ton CO2e.