Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Energiudfordringerne

I Esbjerg Kommune er energi en af de tre største klimaudfordringer og står for 42% af den samlede CO2-udledning. Noget bliver reduceret, når Esbjergværket lukker, men der er stadig lang vej til netto-nul, og her kommer du ind i billedet. Vi har et bud på, hvordan vi kan komme noget af vejen. Men hvad tænker du?

Energisektoren i Esbjerg er velsignet af at være en relativt ny by med gode rør og godt udbredt fjernvarme, som fra 2023 stopper med at bruge kul og bliver til en kæmpe havvandsvarmepumpe. Men den gør det ikke alene, og flere initiativer skal komme til.

Nedenfor kommer nogle forslag til tiltag i energisektoren, som du er velkommen til at give dine input til.

Udledningerne inden for energisektoren, ekskl. non-road

Hvordan får vi alle sammen klimavenlige varmeløsninger

Udgangspunktet er et velfungerende fjernvarmesystem med en fremsynet drift. Det gør, at store dele af vores kollektive varmeforsyning er godt på vej mod at blive fossilfri i 2023. Men vores varme og energi består af flere forskellige løsninger, og vi skal finde klimavenlig og økonomisk forsvarlige løsninger til alle. 

De optimale løsninger afhænger af, hvor tæt husene ligger, om der er industri med overskudsvarme, om der er Vedvarende Energi (VE)-anlæg i nærheden og meget mere. Det spændende er, at der er rigtigt mange kombinationsmuligheder, som sekretariatet for Strategisk Energiplanlægning (SEP) kan hjælpe med at regne på.

De store spørgsmål er:

  • Hvordan får vi udskiftet individuelle olie- og gasfyr på en smart måde?
  • Hvordan får vi genereret mere vedvarende energi, så der altid er nok bæredygtig strøm?

Udledningen fra non-road-aktiviteter, primært indenfor erhverv* (2019)

Non-road udledning

Kategorien står for 32.357 ton CO2 og inkluderer trucks, landbrugsmaskiner, byggemaskiner, plæneklippere mv. indenfor:

  • 61% fra landbrug*
  • 22% fra fiskeri*
  • 12% fra bygge- og anlægsvirksomheder*
  • 4% fra privat service*
  • 1% fra offentlig service

Non-road kunne også oplagt vises i transportsektoren, da den dækker over ikke-vejgående køretøjer. Men med det her regnskab lægges der vægt på overensstemmelse med internationale og nationale opgørelsesmetoder og derfor vises den som en del af energisektoren, hvor den står for ca. 7% af udledningen.

  • Hvordan reducerer vi CO2-udledningerne fra tunge og mindre tunge maskiner?