Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafikplan for Esbjerg Midtby

Trafikplanen for Esbjerg Midtby understøtter en bæredygtig udvikling af Midtbyens trafik. Læs mere om de indsatser vi foreslår, for at håndtere stigende trafikmængder og skabe bedre vilkår for bløde trafikanter.   

Esbjerg er en by i udvikling, og det gælder også Midtbyen. I de kommende år vil
vi skabe mulighed for en udvikling, hvor Midtbyen fortættes og der kommer flere
boliger, flere muligheder for attraktive byrum, pladser og oplevelser og mere
storbykvalitet.

Flere mennesker og mere liv i Midtbyen betyder også mere trafik.

Trafikplanen for Esbjerg Midtby sætter rammerne for, hvordan vi ønsker at håndtere trafikken i Midtbyen. Planen består af tre dele: 

  • Trafikplanen definerer vejklasser, hastighedsgrænser og cykelfaciliteter på gaderne i Midtbyen. Der er udpeget et overordnet vejnet, som skal bære den gennemkørende biltrafik. Indenfor det overordnede vejnet skal fodgængere og cyklister have bedre forhold.

  • En parkeringsstrategi, der skal udnytte Midtbyens  parkeringspladser bedre bl.a. gennem oprydning og forenkling af parkeringsrestriktioner.

  • En række anlægsprojekter, der skal få Midtbyens fysiske udformning til at svare til trafikplan og parkeringsstrategi. 

Læs mere i Trafikplan for Esbjerg Midtby