Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Trafikplan for Esbjerg Midtby

Læs om de indsatser vi foreslår, for at håndtere stigende trafikmængder og skabe bedre vilkår for bløde trafikanter.

Trafikplanen blev godkendt af Esbjerg Byråd den 3. oktober 2019 og flere af planens forslag er siden gennemført. 

Om Trafikplanen for Esbjerg Midtby

Esbjerg er en by i udvikling, og det gælder også Midtbyen. I de kommende år vil vi skabe mulighed for en udvikling, hvor Midtbyen fortættes og der kommer flere boliger, flere muligheder for attraktive byrum, pladser og oplevelser og mere storbykvalitet.

Flere mennesker og mere liv i Midtbyen betyder også mere trafik.

Trafikplanen for Esbjerg Midtby 2019-25 sætter rammerne for, hvordan vi ønsker at håndtere trafikken i Midtbyen. Planen består af tre dele: 

1. Baggrund og principper

Trafikplanen definerer vejklasser, hastighedsgrænser og cykelfaciliteter på gaderne i Midtbyen. Der er udpeget et overordnet vejnet, som skal bære den gennemkørende biltrafik. Indenfor det overordnede vejnet skal fodgængere og cyklister have bedre forhold.

2. Præsentation af Trafikplanen

En parkeringsstrategi, der skal udnytte Midtbyens  parkeringspladser bedre bl.a. gennem oprydning og forenkling af parkeringsrestriktioner.

3. Projekter

En række anlægsprojekter, der skal få Midtbyens fysiske udformning til at svare til trafikplan og parkeringsstrategi. 

Læs Trafikplanen for Esbjerg Midtby

1. Baggrund og principper

Det skal være nemt at transportere sig til, fra og rundt i Midtbyen og man skal let kunne finde frem til parkeringspladser. Klik på linket herunder for at læse mere om planens formål og grundlæggende principper.

Læs om baggrund og principper

2. Præsentation af trafikplanen

En ydre vejfirkant skal bære den gennemkørende biltrafik, og de bløde trafikanter skal have bedre forhold. Læs mere om planens overordnede løsninger og en ny parkeringsstrategi, der skal understøtte planens øvrige tiltag.

Læs om præsentation af trafikplanen

3. Projekter

Der er foreslået 21 konkrete projekter for at realisere planen. Projekterne er fordelt på temaerne: Byliv, Trafikal fredeliggørelse, Cyklister og Parkering. Læs mere via linket nedenfor. Klik på linket for at læse korte beskrivelser af projekterne.

Læs om projekterne