Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Præsentation af trafikplanen

I Trafikplanen udpeges et overordnet vejnet, som skal bære den gennemkørende biltrafik. Indenfor det overordnede vejnet skal fodgængere og cyklister have bedre forhold. Planens tiltag understøttes af en parkeringsstrategi. 

Et af de bærende elementer i trafikplanen er definition af en ny ydre vejfirkant, der skal bære den gennemkørende biltrafik. Den ydre vejfirkant består af Frodesgade – Jernbanegade – Østre Havnevej – Toldbodvej – Adgangsvejen – Helgolandsgade.

Inden for vejfirkanten skal der kun være biltrafik med lokale mål, mens fodgængere og cyklister skal have bedre forhold. For at opnå dette foreslås en række trafiksaneringsprojekter i stor og lille skala.

Parkeringsplanen understøtter de øvrige ideer i planen.