Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mål og handlinger

Planstrategi 2022-34 tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2025 Velfærd og Vækst.

Planstrategi 2022-34 peger på fem temaer, der på hver sin måde skal bidrage til at realisere visionen om Esbjerg Kommune som Danmarks grønne EnergiMetropol:

  • Byer og borgere
  • Bosætning
  • Erhvervsområder til fremtidens behov
  • Grøn by og grøn omstilling
  • Det åbne land

Den fælles tværkommunale tekst for samarbejdet i Storbyregion Esbjerg findes også, til orientering, i strategien. 

Planstrategi 2022-34 Mål & Handlinger indeholder målsætninger og handlinger indenfor de forskellige temaer.

Temaet er fokuseret på at styrke og fremme storbylivet i Esbjerg by.

Byer og borgere

Temaet sætter spørgsmålstegn ved fortsat at udlægge parcelhusområder i samme omfang omkring vores byer og landsbyer.

Bosætning

Temaet folder strategiens vækstorientering ud.

Erhvervsområder til fremtidens behov

Temaet er bredt favnende med særligt sigte på vigtige og tæt sammenvævede strukturer i kommunen: det grønne, klimatilpasning, mobilitet, cyklisme og energiforsyning.

Grøn by og grøn omstilling

Temaet rummer fire tyngdepunkter; turismen, naturen, klimaet og landbruget.

Det åbne land

Planstrategi 2022-34 indeholder en fælles formuleret platform for samarbejdet mellem Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner i Storbyregion Esbjerg, hvor byomdannelse, byturisme og mobilitet udgør tre strategiske udviklingsspor.

Storbyregion Esbjerg