Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Planstrategi 2022-34

Planstrategien sætter retning for kommuneplanen, og har betydning for den fysiske udvikling i kommunen. 

Hvis du vil se de overordnede emner i planstrategien, kan du klikke på Mål og handlinger herunder. Hvis du vil læse den mere dybdegående rapport, skal du vælge Baggrundsrapport.

Mål og handlinger i Planstrategien

Planstrategi 2022-34 Mål & Handlinger indeholder målsætninger og handlinger indenfor fem forskellige temaer.

Mål og handlinger

Baggrundsrapporten for Planstrategien

Planstrategi 2022-34 Baggrundsrapport redegør nærmere for de opstillede mål og redegør herudover for ændringer i planperioden.

Baggrundsrapport

Temaer og lovgivning

Temaer

Planstrategi 2022-34 peger på fem temaer, der på hver deres måde skal bidrage til at realisere visionen om Esbjerg Kommune som Danmarks grønne EnergiMetropol:

  • Byer og borgere
  • Bosætning
  • Erhvervsområder til fremtidens behov
  • Grøn by og grøn omstilling
  • Det åbne land

De fem temaer med deres respektive indsatser og prioriteringer er retningsgivende for den kommende revision af Kommuneplan 2018-30 samt for den fysiske planlægning ved Esbjerg Kommune i øvrigt.

Lovgivning

Ifølge planloven skal Byrådet offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden for den første halvdel af hver byrådsperiode. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden seneste revision samt Byrådets vurdering og strategi for kommunens fremtidige fysiske udvikling.

Vedtagelse og høring

Vedtagelse

Planstrategi 2022-34 blev vedtaget af Byrådet den 18. november 2019. Planstrategien er et lovpligtigt dokument som kommunen skal udarbejde hvert fjerde år. Strategien tager udgangspunkt i Vision 2025 – Velfærd og Vækst.

Høring

Planstrategi 2022-34 var i offentlig høring i 2019. De indlæg der er indkommet, herunder også bemærkninger fra facebook samt fra de afholdte borgermøder, er samlet i et bilag til rapporten Uddrag & Vurderinger. I rapporten refereres alle indlæg, hvorefter hovedsynspunkterne vurderes og følges op af en handling.