Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Storbyregion Esbjerg

Planstrategi 2022-34 indeholder en fælles formuleret platform for samarbejdet mellem Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner i Storbyregion Esbjerg, hvor byomdannelse, byturisme og mobilitet udgør tre strategiske udviklingsspor. Samarbejdet skal understøtte bosætningen og mulighederne for at skabe større kritisk masse i området.

Storbyregion Esbjerg er et samarbejde mellem Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner med det sigte at styrke områdets samlede bykvaliteter, at sikre gode transportforbindelser, der knytter storbyregionen godt og tæt sammen, og at øge den befolkningsmæssig tyngde gennem bosætning.

Udviklingen af Storbyregion Esbjerg sker i tre strategiske udviklingsspor:

  • Byomdannelse med fokus på byliv og bosætning
  • Byturisme som et uudnyttet potentiale med særligt fokus på kulturturister
  • Mobilitet som afgørende for storbyregionens udvikling

De tre strategiske udviklingsspor henvender sig til kommunalbestyrelsernes fysiske og byorienterede planlægning omkring Esbjerg/Ribe/Bramming, Varde/Oksbøl og Nordby.

Esbjerg, Varde og Fanø Kommuners samarbejde om den fysiske planlægning i Storbyregion Esbjerg supplerer og understøtter det mere forretningsmæssige samarbejde i Business Region Esbjerg. Business Region Esbjergs fokus på erhvervsudvikling og vækst omfatter ud over Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner også Tønder Kommune

Storbyregionen er afgrænset som det mest bymæssige område med den største befolkningskoncentration i Sydvestjylland.

Storbyregion Esbjerg