Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Introduktion og baggrund

Efter seks år er det tid til at drage erfaringer fra busnettet og opdatere det. Den fremtidige busbetjening skal være fleksibel og kunne tilpasses efter ændrede behov og skabe økonomisk balance. 

Evaluering og ændringsforslag

Plan- og Byudviklingsudvalget besluttede i december 2022 at igangsætte en evaluering af Esbjergs bybusnet fra 2017 og forelægge ændringsforslag i 2023. Evalueringen er nu gennemført og der foreligger nu et forslag til, hvordan busnettet kan styrkes og tilpasses de økonomiske rammer, og implementeres i sommeren 2024.

Baggrund for nyt busnet

Formålet

Siden 2017/18 har bybusserne i Esbjerg kørt med et stambusnet som rygrad sammen med togbetjeningen. Samtidig er hele det nuværende busnet planlagt efter nogle servicekriterier for bl.a. maksimal gangafstand til et stoppested.

Formålet med at analysere og evaluere busnettet er at skabe en mere effektiv struktur for bybusnettet baseret på et entydigt koncept. Derudover er det også formålet at skabe en struktur, der løbende kan tilpasses fremtidens behov og udvikling. Endelig vil vi basere planlægningen på en række nye planlægningsprincipper.

Økonomisk balance

Økonomien for den kollektive trafik er udfordret af flere årsager. COVID-19 har betydet et fald i passagertallet og dermed indtægterne. Krisen i Ukraine har betydet stærkt stigende energipriser og inflation, hvormed omkostningerne til at køre busser er steget. Dette betyder, at der også er et økonomisk incitament til at tilpasse busnettet og få lagt en økonomisk bæredygtig plan, der sikrer den bedst mulige busbetjening inden for den økonomiske ramme.