Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Evaluering af busnettet fra 2017

Efter seks år blev det besluttet, at det er tid til at evaluere det nuværende busnet og opdatere det. Den fremtidige busbetjening skal være fleksibel og kunne tilpasses efter ændrede behov og skabe økonomisk balance. 

En helhedsorienteret tilgang til planlægning af det fremtidige busnet

Planlægningen af et nyt busnet tager udgangspunkt i en grundig evaluering af det nuværende busnet. Der ligger et  stort data- og vidensgrundlag som evalueringen baseres på. 

Kortlægning ud fra tre perspektiver

For at sikre et solidt grundlag for planlægningen af busnettet, er der gennemført en databaseret behovsanalyse af kundegrundlaget i dag og i fremtiden. Analysen har et helhedsorienteret perspektiv på både trafikale og bymæssige udfordringer, som den kollektive trafik skal imødegå, og potentialer den kan understøtte. Der har derfor været et fokus på både brugerne og byen, selve nettet samt knudepunkterne.

Evaluering af busnettet

Evaluering

Generelt har passagererne svært ved at gennemskue nettet, ligesom der opleves lange rejsetider og lav frekvens - især for de yderste forstæder og de mindre bybusruter. Der mangler også en reel ringforbindelse, så det er muligt at komme på tværs. Omvendt gør kvartersdriften på dele af stamruterne dem attraktive.

Det ses af passagertallene, at de velbesøgte stoppesteder er betjent med kvartersdrift. Det er samtidig områder, hvor der bor mange mennesker, og hvor der er mange arbejds- og studiepladser. Dog er der flere steder, hvor stamnettet ’deles’ og dermed tilbyder en lavere frekvens end det passagererne efterspørger.

Den regionale betjening (tog og bus) giver en stærk rygrad i Esbjerg Kommune og dækker de vigtigste  rejsestrømme, hvor det er let at komme til især Esbjerg Station. Busnettet er struktureret, så langt de fleste  stiger om ved Banegården, men også på flere af de andre mindre knudepunkter. 

Stambusnettet giver en begrænset fleksibilitet ift. at ændre på frekvens og betjening. Det skyldes at de mange varianter på stamruterne har forskellige længder og køretider samt at køreplaner er viklet sammen på tværs af
buslinjerne.

Klare planlægningsprincipper

Som en del af processen, er der udviklet klare planlægningsprincipper for, hvordan den kollektive trafik i Esbjerg Kommune kan forbedres. Disse principper vil være kommunens planlægningsgrundlag fremadrettet.

Processen

Der er i processen med evalueringen inddraget forskellige fagligheder hos Esbjerg Kommune, Sydtrafik og en ekstern konsulent for at sikre flest mulige input og viden. Derudover har der været afholdt to temamøder med Plan & Byudviklingsudvalget for at få input til retningen for udviklingen af den kollektive trafik. Sydtrafiks grundlag for at evaluere det nuværende busnet er blevet markant forbedret i forbindelse ved hjælp af for eksempel Rejsekortdata. 

På baggrund af evalueringen og kortlægningen samt med udgangspunkt i planlægningsprincipperne, er der udviklet en ny struktur for fremtidens busnet baseret på et klart koncept.