Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fra servicekriterier til planlægningsprincipper

Her kan du læse om de planlægningsprincipper, der skal erstatte de nuværende servicekriterier som grundlag for planlægningen af den kollektive trafik.

Planlægningsprincipper

Der er i forbindelse med evalueringen af busnettet udarbejdet 9 principper for planlægning af attraktiv og effektiv kollektiv trafik baseret på erfaring og tendenser.

Planlægningsprincipper

Formålet med planlægningsprincipperne er at sikre, at den kollektive transport bliver attraktiv for flere, og at der kan skabes mere busdrift for pengene. Endvidere vil planlægningsprincipperne sikre en mere fleksibel planlægning end servicekriterierne gør i dag.

Principperne er strategiske greb i udarbejdelse af det fremtidige busnet i Esbjerg og kan fremadrettet fungere som grundlag for planlægning og løbende evaluering af det kollektive net. 

Erfaringer har vist, at servicekriterier leder til uhensigtsmæssige linjeføringer med få passagerer. Fordelen ved planlægningsprincipper som kommunens styringsredskab fremadrettet er, at de sikrer en mere fleksibel tilgang til at planlægge et attraktiv og effektiv busnet ud fra principper, som  passagererne vægter højt. De er med til at begrænse for meget omvejskørsel, passagertynde ruter og et uoverskueligt net, samtidig med at de øger fokus på koblingen til byudvikling, attraktive knudepunkter og sammenhængende grøn mobililet.

Læs om planlægningskriterierne