Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Optimale vilkår for iværksættere

Esbjerg skal være blandt de kommuner, der er bedst til at tiltrække, motivere og understøtte iværksættere.

Iværksættere skaber fremtidens virksomheder, arbejdspladser og samarbejdspartnere.

I Esbjerg Kommune er vi kendt for at vejen fra tanke til handling er kort. Derfor er det naturligt, at vi bygger videre på vores handlekraftige fundament og tager en førerposition inden for iværksætteri. Vores mål er, at vi hvert år skal have flere nye iværksættere, og at vi oplever øget vækst i iværksættervirksomhederne.

 • Vi vil skabe grundlaget for fremtidens iværksættere i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, videns- og uddannelsesinstitutioner og private aktører. Med en fælles, sammenhængende og systematisk indsats kan vi støtte iværksætternes udvikling lige fra de første spirende drømme og ideer, og indtil de er veletablerede virksomheder.
   
 • Sammen med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet vil vi skabe naturlige overgange fra uddannelse til livet som iværksætter.
   
 • Vi vil gøre det attraktivt at blive iværksætter i Esbjerg Kommune, og vi synliggør vores gode muligheder for iværksættere. Vi vil have særlig fokus på at tiltrække iværksættere, der matcher vores særlige styrkepositioner inden for energi og it.
   
 • Som kommune vil vi sætte iværksætteri og entreprenørskab på skoleskemaet og på den måde plante de første frø til fremtidens iværksættere. Som en åben og samarbejdende kommune vil vi give iværksættere mulighed for at prøve kræfter med deres produkter og ydelser i en tidlig fase.
   
 • Vores iværksættere skal opleve stor lokal opbakning, så de kan finde gode sparringspartnere eller samarbejdspartnere til fælles projekter, skaffe adgang til kapital eller få kunder.

Foreløbige resultater

Følg med i udviklingen

På disse sider kan du læse ordlyden af den vision, som Business Esbjerg og Esbjerg Byråd godkendte hhv. den 21.maj og den 17. juni 2019.

Desuden har vi oprettet to sider, der løbende opdateres. På den måde kan du følge med i de igangværende indsatser og læse om de konkrete resultater. 

FNs verdensmål

Relevante verdensmål

Vi forholder os til verdenen omkring os og lever selvfølgelig op til FN’s verdensmål.

Her er de relevante verdensmål inden for dette indsatsområde.