Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Retningslinjer til finansiel styring

Vi har store likvide beholdninger og en stor låneportefølje af lån med forskellige rentevilkår og i forskellige valutaer. Det kræver fastlagte rammer for hvordan kommunen agerer indenfor dette område. 

Retningslinjerne skal sikre

  • At de likvide midler administreres med den omhu og påpasselighed, som er påkrævet for herigennem at optimere afkastet på de likvide beholdninger
  • At udgifterne på kommunes låneportefølje minimeres under hensyntagen til risici

Her kan du se kommunens retningslinjer for den finansielle styring og en oversigt over kommunens investeringer ved at klikke på nedenstående links

Retningslinjer til finansiel styring