Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sådan foregår budgetprocessen

Det kommunale budget behandles af to omgange i byrådet. Der er lavet en præcis tids- og aktivitetsplan for årets budgetlægning.

Tidsplan i 2021

Budgetlægningen sker hvert år ud fra en fast tidsplan. I 2021 ser planen sådan ud:

 • 30. august
  Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2022-25 for at klargøre det til byrådets 1. behandling
   
 • 6. september
  Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2022-25.
  Efter byrådsmødet er der orientering om budgetmaterialet til Forhandlingsudvalget.
  Materialet offentliggøres på www.Esbjerg.dk, den 7. september kl.13.00
   
 • 9. september
  Byrådets budgetseminar
   
 • 13. – 17. september
  Politiske forhandlinger.
   
 • 11. oktober
  Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2022-25.

Selve budgetprocessen

Inden årets budgetarbejde bliver sat i gang, er det Økonomiudvalgets ansvar, at der bliver lagt en strategi, som blandt andet beskriver tids- og aktivitetsplanen for årets budgetlægning.

Det kommunale budget skal behandles to gange i byrådet. Imellem den første og anden behandling er der tid til de politiske forhandlinger.

Forhandlingsudvalget har i år tre kataloger som danner basen for forhandlingerne om budgettet.
Der er et mulighedskatalog, et sparekatalog og et katalog med eksterne forslag, og her kan forhandlingsudvalget orientere sig i tal og beskrivelser af forskellige økonomiske scenarier.
Derudover kan politikerne bringe deres egne forslag til budgettet i spil.

Budgetseminar

Katalogerne bliver præsenteret for byrådet på et budgetseminar, og umiddelbart herefter starter de politiske forhandlinger.
I forhandlingsudvalget deltager en repræsentant for hvert parti i byrådet, og politikerne forhandler, indtil et flertal bliver enig om en aftale om budgettet.

I forhandlingsudvalget deltager en repræsentant for hvert parti i byrådet, og politikerne forhandler, indtil et flertal bliver enig om en aftale om budgettet.

Det endelige budget bliver vedtaget ved byrådets anden behandling af budgettet.

Kommunens budget gælder altid for det kommende år, og byrådet vedtager et nyt budget hvert år. Sammen med årets budget giver byrådet et bud på økonomien for de tre efterfølgende år. En række af oversigterne i budgettet vil derfor indeholde tal for en fireårig periode.