Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sådan foregår budgetprocessen

Det kommunale budget behandles af to omgange i byrådet. Der er lavet en præcis tids- og aktivitetsplan for årets budgetlægning.

Tidsplan i 2023

Budgetlægningen sker hvert år ud fra en fast tidsplan. I 2023 ser planen sådan ud:

 • 14. august
  Byrådet orienteres om budgetforslag 2024-27 inkl. Økonomiaftale. 
  På mødet orienteres byrådet om materiale til Forhandlingsudvalget.
  Materialet offentliggøres på www.Esbjerg.dk, den 15. august
   
 • 28. august
  Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2024-27 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling d. 4. september
   
 • 30. august
  Byrådets budgetseminar
   
 • 4. september
  Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2024-27
   
 • 11. – 15. september
  Politiske forhandlinger.
   
 • 9. oktober
  Byrådets 2. behandling af Budgettet 2024-27.

Selve budgetprocessen

Inden årets budgetarbejde bliver sat i gang, er det Økonomiudvalgets ansvar, at der bliver lagt en strategi, som blandt andet beskriver tids- og aktivitetsplanen for årets budgetlægning.

Det kommunale budget skal behandles to gange i byrådet. Imellem den første og anden behandling er der tid til de politiske forhandlinger.

Den 14. august præsenteres Byrådet for årets budgetmateriale. Budgetmaterialet 2024-27 består af kataloger med ændringsforslag på drift og anlæg, et sparekatalog, samt et katalog med eksterne forslag.

I katalogerne kan politikerne orientere sig i forslag med tilhørende beskrivelser. Derudover kan politikerne bringe deres egne forslag til budgettet i spil.

Materialet offentliggøres her på kommunens hjemmeside den 15. august.