Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ønsker I at blive netværksplejefamilie

I kan blive netværksplejefamilie, hvis I ønsker at hjælpe et barn, I allerede har relation til. 

I skal som netværksplejefamilie kende barnet i forvejen og relationen gør det naturligt, at det netop er hos jer, barnet skal i pleje eller aflastning.  Relationen kan f.eks. være opstået fordi I er i familie, kender barnet gennem fritidsaktiviteter eller gennem egne børn.

Forskning peger på, at børn, der anbringes i netværksplejefamilier, har gode muligheder for at trives og udvikle sig.

Da plejebørn og plejefamilie ved netværksplejeanbringelser allerede inden anbringelsen har en relation og er knyttet til hinanden, oplever barnet en større grad af stabilitet og kontinuitet i sit liv og der er færre sammenbrud i anbringelsesforløbene. Ofte er der også en hyppigere kontakt til barnets forældre. 

Bliv netværksplejefamilie

Læs også om at blive aflastningsfamilie eller plejefamilie

Aflastningsfamilie eller plejefamilie

Er du nysgerrig på, hvordan det fungerer, hvis man ønsker at blive aflastningsfamilie eller plejefamilie, kan du læse mere om det ved at trykke på linket herunder.