Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ønsker I at blive aflastnings- eller plejefamilie

Hvis I gerne vil give et udsat barn tryghed og en stabil hverdag, kan I blive aflastningsfamilie eller plejefamilie.

I bliver godkendt til at kunne tage børn i fuldtidspleje eller aflastning. Hvilke børn I kan tage i pleje eller aflastning afhænger af, hvilken belastningsgrad I godkendes til.

Hvordan ansøger vi om at blive plejefamilie?

I skal udfylde og indsende et ansøgningsskema digitalt, hvis I ønsker at blive godkendt som pleje-/aflastningsfamilie.

Ansøg om at blive aflastnings- eller plejefamilie. 

Læs om hvordan godkendelsesprocessen forløber og se vores kursusoversigt over afholdelse af grundkursus for kommende plejeforældre

Hvem godkender vores ansøgning?

Plejefamilier og aflastningsfamilier godkendes i Socialtilsynet og man kan godkendes som almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie. Det er socialtilsynet, der laver den faglige vurdering.

Når I er godkendt, bliver I registreret på Tilbudsportalen, som kommunernes medarbejdere har adgang til, når de skal finde egnede plejefamilier eller aflastningsfamilier til børn og unge. I kan selv bestemme, hvilken kommune I ønsker at modtage børn fra.

Socialtilsyn Syd fører det løbende tilsyn med de pleje- og aflastningsfamilier, som bor i region Syddanmark. Hvis I ønsker at vide mere om tilsynet, kan I søge yderligere oplysninger på www.socialtilsynsyd.dk.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte Familieplejen, hvis I har brug for snak forud for en godkendelse, ligesom vi meget gerne hører fra jer, når I er blevet godkendt.