Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mental Sundhedsfremme, Børn og Unge

Dit Liv, Ambassadør dækker over en række sundhedsfremmende aktiviteter forankret i ABC for mental sundhed.

Om initiativet ”Unge Ambassadør”

”Unge Ambassadør” er inspireret af ABC for mental sundhed, som er en forskningsbaseret arbejds- og forståelsesramme for mental sundhedsfremme.

ABC for mental sundhed bygger på tre enkle og let omsættelige budskaber:

gør noget aktivt (A), gør noget sammen (B) og gør noget meningsfuldt (C).

I ”Unge Ambassadør” er samskabelse er en central tilgang og metode således at indsatsen får lov til at udvikle sig og forankres i det miljø de unge færdes i.

De unge rekrutteres på frivillig basis og uddannes til at være rollemodeller og kulturbærere af mental sundhed og ABC-principperne i egen kontekst. Fx til at støtte og opmuntre hinanden til at træffe mentalt sunde valg, igangsætte trivselsfremmende aktiviteter og udføre mentalt sunde handlinger i skole- og hverdagsliv.

Målet er at give de unge færdigheder, der sætter dem i stand til at reflektere over og aktivt at foretage til- og fravalg i forhold til at fremme egen og andres mentale sundhed.

Aktuelt udbydes indsatsen på Ribe Katedralskole. 

Som frivillig ungeambassadør:

  • Bliver du klædt på til at kunne igangsætte handlinger, der kan være med til at fremme mental sundhed.
  • Får du viden og kompetence i, hvordan du kan være med til at fremme egen og andres mentale sundhed.
  • Bliver du en del af et socialt fællesskab.
  • Får du erfaring med frivillighed og mærker, hvilke positive gevinster det har at engagere sig i frivilligt arbejde.