Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mental Sundhedsfremme - Esbjerg kommune

Mental Sundhedsfremme handler om at opleve at have det godt med sig selv og sit liv – og om at kunne fungere godt i dagligdagen i samspil med andre. 

Hvad er mental sundhed?

Mental sundhed defineres af WHO – og i forlængelse heraf Sundhedsstyrelsen som: 

”En tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker”. 

Mental sundhed er altså ikke kun fraværet af psykisk sygdom og stressorer, men handler også om at have følelsen af at høre til, af at have noget at stå op til om morgenen og gøre de ting, der giver mening, glæde og værdi i hverdagen. At føle man bidrager med og til noget, der rækker ud over en selv. 

Hverdagslivet har stor indflydelse på hvordan vi har det med os selv og andre. Både vores tanker og handlinger påvirker den måde, vi møder verden på og den måde vores omgivelser møder os. Det handler om at have det godt med sig selv og sit liv for at kunne fungere bedst muligt i dagligdagen. 

På sundhedscentret mener vi at mental sundhedsfremme er en vigtig indsats, derfor medtænker vi den psykisk sundhed på lige fod med den fysiske sundhed i vores indsatser.  

Esbjerg Kommune er med i ”ABC for mental Sundhed”, et partnerskab hvor blandt andet kommuner, institutioner og foreninger deltager. Det er vi fordi ABC tilbyder et fælles sprog til fremme af den mentale sundhed nationalt og lokalt.

Hvad er ABC for mental sundhed?  

Tre konkrete og enkle anbefalinger:  

  • A. Gør noget aktivt 
  • B. Gør noget sammen 
  • C. Gør noget meningsfuldt 

ABC-budskabet understreger, hvad du selv kan gøre. Med små greb kan du fremme din egen og andres mentale sundhed.  

ABC for mental sundhed - partnerskabet.

Hvad er mental sundhed.

Hvad er ABC for mental sundhed

En guide til hvordan du holder dig mentalt sund.

Hvad er ABC for mental sundhed

Få mere viden om ABC for mental sundhed

Video materiale og andet materiale vedrørende ABC for mental sundhed

Få mere viden om ABC for mental sundhed

Få mere inspiration og download materialer

Materialer til ABC for mental sundhed og inspiration til øvelser.

Få mere inspiration og download materialer