Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

I Esbjerg Kommune skaber vi rammerne for det gode hverdagsliv. Med afsæt i Vision 2025 og med Boligpolitik 2024-2034, forpligter vi os til at fremme attraktive og bæredygtige boligområder og lokalsamfund. Boligen udgør fundamentet for borgernes liv og skal give plads til at mennesker lever, arbejder, dyrker fællesskaber og skaber minder.

 

Boligpolitik 2024-2034 bor på rådhuset, men den arbejder bedst i samfundet. Mange har deltaget i processen med at skabe denne politik, og udkastet er en åben invitation til borgere, investorer, almene boligorganisationer, pensionskasser, lokalråd, interesseorganisationer mv. til at give deres mening til kende. 

 

  • Hvad synes I om boligpolitikken og dens målsætninger?
  • Er der perspektiver eller elementer som mangles?

 

Hvad er en politik?

Politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de forskellige områder efter. Politikken udpeger de temaer og mål, som kommunen ønsker særlig fokus på i perioden. På den måde lægger politikken også retningen for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i gang og bruge penge på.

 

Når en politik sendes i høring er det fordi, Esbjerg Kommune vil vi arbejde med en byudviklingskultur, der kontinuerligt skaber og giver byerne nyt liv og kraft socialt, kulturelt og funktionelt. Vi håber på dit bidrag! 

 

Personoplysninger:

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata