Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Som led i udmøntning af budgetaftalen for 2024-2027 sendes en decentral skolestruktur pr. 1. august 2024 i offentlig høring. Reelt er der primært tale om en ændring af ledelsesstrukturen på skoleområdet, men rent lovgivningsmæssigt er der tale om en skolestrukturændring.

 

I høring er følgende:

 

a.    der iværksættes en lukningsprocedure med henblik på nedlæggelse af Auraskolen, Bohrskolen, Cosmosskolen, Fortunaskolen, Signaturskolen, Urbanskolen og Vadehavsskolen pr. 31. juli 2024

 

b.    der oprettes 24 nye skoler pr. 1. august 2024, bestående af Ansgarskolen, Bakkeskolen, Bakkevejens Skole, Boldesager Skole, Bryndum Skole, Danmarksgades Skole, Egebæk-Hviding Skole, Egekratskolen, Fourfeldtskolen, Gredstedbro Skole, Gørding Skole, Hjerting Skole, Kvaglundskolen, Nordre Skole, Præstegårdsskolen, Rørkjær Skole, Skads Skole, Spangsbjergskolen, Sønderrisskolen, Tjæreborg Skole, Vejrup Skole, Vitaskolen, Vittenbergskolen og Ådalskolen (se bilag 1)

 

c.    de nye skoler navngives med deres nuværende afdelingsnavne, så distriktsnavnet fjernes fra skolernes navne

 

d.    de nye skolers distriktsgrænser følger de tidligere grænser fra 2015 (se bilag 2)

 

e.    de segregerede specialundervisningstilbud på skolerne ændrer organisatorisk tilknytning fra skolerne til den nye afdeling i Børn & Kultur kaldet PPR & Special

 

f.     Klub Grådybet ændrer organisatorisk tilknytning fra Skole til PPR & Special

 

Skolernes navne og indhold kan ses i bilag 1 og skolernes distriktsgrænser af bilag 2.

 

Decentral skolestruktur.

Forslaget om en decentral skolestruktur medfører nedlæggelse af de nuværende 7 skoler (distriktsskoler) pr. 31. juli 2024 og oprettelse af 24 nye skoler med egen leder og skolebestyrelse pr. 1. august 2024.

 

Darum Børneby fortsætter uændret. Ungdomsskolen og SSP Forebyggelse & Vejledning fortsætter under navnet ”UngEsbjerg”

 

Oprettelse af 24 nye skoler omfatter skolernes fremtidige organisering og indhold, som bl.a. er de nye skolers navne, distrikter, indhold (klassetrin mv.) samt ungdomsklubbernes tilknytning, idet de i dag er organisatorisk koblet op på distriktskolen. Skolernes fremtidige organisering og indhold fremgår af bilag 1.

 

Ligeledes indgår den organisatoriske og ledelsesmæssige tilknytning af de segregerede skoletilbud i høringen, da en ledelsesmæssig flytning også betegnes som en ændring i skolestrukturen.

 

 

Alternativer

En selvstændig skole er defineret ved at have eget skoledistrikt. Skoler kan afhængigt af størrelse og landdistriktsplacering have fælles skoleleder og skolebestyrelse med anden eller andre skoler.

 

Der er alternativer til selvstændige skoler. Det er ikke de alternative løsninger, der lægges op til, men et alternativt forslag kan evt. indgå i et høringssvar.

 

Et alternativt forslag kunne være at lade skoler med udelukkende 0.-6. klasser være en afdeling af en anden, stor skole. Således vil den mindre skole have egen afdelingsleder, som referer til skolelederen for en større skole.

 

Folkeskolelovens §24, stk. 3 giver mulighed for ”…at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt.” Det skal i den sammenhæng bemærkes, at ”små skoler” defineres som skoler, der normalt ikke har over 300 elever eller som er beliggende i landdistrikter.

Denne alternative løsning ville kunne mindske den ledelsesmæssige sårbarhed for små skoler, som i den foreslåede struktur udelukkende vil have én leder tilknyttet og uden tilknytning til anden ledelse.

 

Folkeskolelovens §24a giver mulighed for at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole (skoler i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 300 elever) og et kommunalt dagtilbud – kaldet landsbyordning eller børneunivers. Det er ordningen ved Darum Børneby.

 

Personoplysninger:

Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata