Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommune har givet Fanø Vand A/S tilladelse til filtrering gennem et kulfilter for at nedbringe indholdet af PFAS-stoffer i drikkevandet. Samtidig er givet tilladelse til efterfølgende UV-behandling. Tilladelsen er givet efter vandforsyningslovens §21 og er tidsbegrænset til 1. februar 2022. Kulfiltret kan ikke bringe indholdet af PFAS-stoffer helt ned under kvalitetskravet for drikkevand, og tilladelsen er derfor midlertidig, indtil det er teknisk muligt at opstille et bedre filter.

 

Klagefrist: 29. november 2022.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur & Vandmiljø, tlf. 7616 5140.

 

Afgørelsen efter vandforsyningsloven kan påklages af visse organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Se klagevejledning i afgørelsen.

 

Personoplysninger
Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk