Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Støberikvarteret – En moderne fortolkning af Ribe

Støberikvarteret bliver en ny del af Ribes historiske bykerne, hvor en moderne fortolkning af Ribe realiseres med respekt for byens kulturarv. Projektet er uden sammenligning det største byudviklingsprojekt i Ribes historie.

Luftfoto der viser området for Støberikvarteret

Historien

Ribe Jernstøberi har siden 1848 været en væsentlig del af Ribes identitet og et karakterfuldt industrianlæg i Saltgade-området. Efter fabrikken lukkede, er der opstået en unik mulighed for udvikling af en ny og spændende del af Ribes bykerne.

Ribe Jernindustri A/S, Realdania og Esbjerg Kommune udskrev i 2016 en parallelkonkurrence om udviklingen af jernstøberi-grunden. Team Vandkunstens helhedsplan for ”Støberikvarteret” blev udråbt som vinder, og i de følgende år blev helhedsplanen omsat til en lokalplan for området.

Ribe har stor betydning for Esbjerg Kommune og i 2021 valgte kommunen derfor, at opkøbe støberigrunden for at sikre og styre udviklingen af det ny kvarter. Grundet områdets historie var det forventet at man ville finde en vis mængde forurening, men omfanget var ukendt.

Siden arkitektkonkurrencen er der foretaget mange undersøgelser af både fabrikken og dens omgivelser. Dette har medført et behov for at revidere vinderforslaget uden at gå på kompromis med mange af de principper som bykernen bærer præg af.

En ny del af byen

Støberikvarteret er ikke en ny bydel, men en ny del af byen. For at det kan lade sig gøre, må kvarteret være afhængigt af den resterende by; Domkirkepladsen er Støberikvarterets centrale plads. Gågaden via Over-, Mellem- og Nederdammen er Støberikvarterets gågade. Det er den forståelse der ligger til grund for Støberikvarteret.

Den moderne fortolkning af Ribe beror på en analyse og forståelse af bykernens logik, heriblandt dens gader, huse og byrum i den menneskelige skala. Den logik bygger Støberikvarteret videre på. Byen er kendetegnet ved en tydelig gadestruktur, med Domkirken som omdrejningspunkt. Fra de klassiske byhuse træder man direkte ud i byen, som danner rammen om både private fællesskaber og det offentlige liv.

Støberikvarteret skal spejle Ribes bykerne med by- og gaderum af høj kvalitet, der indbyder til liv og fællesskab. Kvarterets byrum skal fungere som en forlængelse af boligen og trække livet ud i byen.

Infrastruktur

Saltgade er områdets hovedgade. Herfra går en central ankomstgade tværs gennem kvarteret og ud til Hovedengen. Det er den eneste gade som opdeles i fortov og vejbane, og har plads til hyppigere kørsel og større køretøjer. Sidegader og gader i gårdrum giver adgang til kvarterets boliger. De er smallere og bliver udlagt som et ’shared space’.

En landskabssti og et fintmasket stinet, gennem gårdrum og gader, forbinder kvarteret med resten af byen, med Hovedengen og sikrer skolevej ad Seminarievej.

Bebyggelse

Byhuse bliver designet med en bæredygtig og menneskelig skala, der passer til Ribes typologier, materialer og tæthed.

Langs områdets nordvestlige kant fungerer boligerne som overgangen mellem by og marsk; med indgang fra gaden og have ud til marsken. Herfra stiger bebyggelsen i højden, ind mod Saltgade og Sct. Peders Gade. Bygningshøjderne bliver de samme som i Ribes bykerne, hvor de spænder fra 1 til 4 etager.

For at forstærke sammenhængen mellem det nye kvarter og den historiske bykerne bliver bebyggelsen en blanding af lave og høje bygninger, der placeres let forskudt mellem hinanden. Sammen med en række indbyggede åbninger og indsnævringer skal det skabe et varieret kvarter med små kroge og pladser, hvor det er hyggeligt at færdes og mødes.