Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ribe Jernstøberi

Esbjerg kommune overtager Ribes gamle jernstøberi, hvilket gør plads til et stort, spændende og uden sammenligning største sammenhængende byudviklingsprojekt i Ribes historie. 

Ribes nye bykvarter

Ribe Jernindustris fabriksbygninger i Saltgade overtages nu af Esbjerg Kommune. Hovedparten af de nuværende bygninger bliver revet ned til fordel for et nyt attraktivt bykvarter. Nedrivningen åbner for den planlagte byudviklingsproces for Jernstøberiet, der skal munde ud i et kvarter med ca. 250 boliger, som bliver en moderne udgave af den historiske bymidte i Ribe.

Vinderprojekt skaber begejstring

Det var en enig og begejstret dommerkomité, der udpegede vinderprojektet, der på alle måder lever op til forventningerne til en ny bydel i Ribe midtby på jernstøberigrunden.

Med vinderprojektet ligger der nu en helhedsplan for udvikling af det nye bykvarter. Planen viser, hvordan kvarteret skal være en naturlig forlængelse af den eksisterende by, samtidig med, at det skal skabes en kobling til det omkringliggende landskab. 

Bæredygtig byggeri

I byggefasen vil Esbjerg kommune fokusere på at integrere grønne byggeløsninger for at mindske CO2-belastningen. Det betyder bl.a, at cirkularitet vil indgå som en naturlig del af byggeplanerne med genanvendelse af bygningsmaterialer fra nedrivningen til de nye bygninger.

Grønt bælte
Som en del af planen etableres et grønt bælte af træer og buske rundt om og langs bykvarteret. Her kan byens borgere og gæster gå tur og kigge ud over marsken, eller de kan slå vejen ind på det nye kvarters gader og stræder, der anlægges med tydelig inspiration fra gaderne i middelalderbyen. 

Det nye møder det gamle
I et ønske om at forstærke sammenhængen mellem det nye kvarter og den gamle bydel er der i vinderprojektet også lagt op til en god blanding af lave og høje bygninger, der placeres let forskudt mellem hinanden. Sammen med en række indbyggede åbninger og indsnævringer skal det skabe et varieret kvarter med små kroge og pladser, hvor det er hyggeligt at færdes og mødes. 

Fakta om konkurrencen

Konkurrencen om helhedsplanen for området Jernstøberiet i Ribe er finansieret af Ribe Jernindustri A/S (750.000 kr.), Realdania (1.000.000 kr.) og Esbjerg Kommune (750.000 kr.).
En realisering af helhedsplanen vil skulle finansieres efterfølgende.

Om konkurrencen
Konkurrencen er gennemført som en såkaldt parallelkonkurrence, og blev sat i gang med et kick-off møde, efter at tre konkurrenceteams var blevet udvalgt gennem prækvalifikation.
Der har været afholdt workshop med konkurrenceteams og været en mellemaflevering, inden den endelige indsendelse af konkurrenceforslag. Samtidig er en følgegruppe bestående af foreninger og interessenter i Ribe, blevet hørt i sammenhæng med processen. Naboerne til Ribe Jernindustri er løbende blevet orienteret.

Udtalelser

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester i Esbjerg:
"Det er en unik mulighed for at tilføje Nordens ældste by et nyt, centralt bykvarter, der skal spille perfekt sammen med Ribe midtbys helt unikke bykvaliteter og samtidig tilføre Ribe nye, moderne byboliger til mennesker med forskellige boligønsker, men som har det tilfælles, at de ønsker at bo midt i en helt unik by." 

Lars Autrup, projektchef i Realdania:
"Det er et meget flot og velgennemført vinderprojekt, som udviser den respekt for omgivelserne, som er helt afgørende i nordens ældste by. Det er en plan, der sørger for, at Ribes fysiske struktur og historie lever videre i et helt nyt bykvarter. Det styrker Ribes attraktivitet både som bosætningsby og turistby."