Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ribe Jernstøberi

Esbjerg kommune overtog i starten af 2022 Ribes gamle jernstøberi, hvilket gør plads til et stort, spændende og uden sammenligning største sammenhængende byudviklingsprojekt i Ribes historie.

Projektets aktuelle status - 2023
Der blev i 2017 gennemført en arkitektkonkurrence med henblik på at udvikle en ny helhedsplan for området omkring det tidligere jernstøberis fabriksbygninger. Vinderprojektet blev i de følgende år omsat til en konkret plan for området hvorefter Esbjerg Kommune købte grunden.

Siden overtagelsen af Ribe Jernindustris bygninger er der igennem 2022 gennemført flere undersøgelser i området. Disse har medført et behov for at gentænke disponeringen af grunden og der arbejdes aktuelt med en ny plan for området.

Der vil i 2023 bliver afholdt et borgermøde omkring planerne for området. Dette vil blive afholdt i forbindelse med, at nedrivningen af fabriksbygningerne påbegyndes. Der er endnu ikke fastsat datoer herfor, men dette forventes af blive offentliggjort i foråret.

Ribes nye bykvarter
Hovedparten af de nuværende bygninger bliver revet ned til fordel for et nyt attraktivt bykvarter. Nedrivningen åbner for den planlagte byudviklingsproces for Jernstøberiet, der skal munde ud i et kvarter med nye boliger, som bliver en moderne udgave af den historiske bymidte i Ribe.

Det nye møder det gamle
I et ønske om at forstærke sammenhængen mellem det nye kvarter og den gamle bydel er der lagt op til en god blanding af lave og høje bygninger, der placeres let forskudt mellem hinanden. Sammen med en række indbyggede åbninger og indsnævringer skal det skabe et varieret kvarter med små kroge og pladser, hvor det er hyggeligt at færdes og mødes.

Fakta om konkurrencen

Konkurrencen om helhedsplanen for området Jernstøberiet i Ribe er finansieret af Ribe Jernindustri A/S (750.000 kr.), Realdania (1.000.000 kr.) og Esbjerg Kommune (750.000 kr.).
En realisering af helhedsplanen vil skulle finansieres efterfølgende.

Om konkurrencen
Konkurrencen er gennemført som en såkaldt parallelkonkurrence, og blev sat i gang med et kick-off møde, efter at tre konkurrenceteams var blevet udvalgt gennem prækvalifikation.
Der har været afholdt workshop med konkurrenceteams og været en mellemaflevering, inden den endelige indsendelse af konkurrenceforslag. Samtidig er en følgegruppe bestående af foreninger og interessenter i Ribe, blevet hørt i sammenhæng med processen. Naboerne til Ribe Jernindustri er løbende blevet orienteret.

Udtalelser

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester i Esbjerg:
"Det er en unik mulighed for at tilføje Nordens ældste by et nyt, centralt bykvarter, der skal spille perfekt sammen med Ribe midtbys helt unikke bykvaliteter og samtidig tilføre Ribe nye, moderne byboliger til mennesker med forskellige boligønsker, men som har det tilfælles, at de ønsker at bo midt i en helt unik by." 

Lars Autrup, projektchef i Realdania:
"Det er et meget flot og velgennemført vinderprojekt, som udviser den respekt for omgivelserne, som er helt afgørende i nordens ældste by. Det er en plan, der sørger for, at Ribes fysiske struktur og historie lever videre i et helt nyt bykvarter. Det styrker Ribes attraktivitet både som bosætningsby og turistby."