Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

P-huset Nørrebrogade

Det eksisterende parkeringshus ved Remiseområdet i Nørrebrogade står til at blive udbygget. 

Der er i dag 500 parkeringspladser til brug for personalet på Sydvestjysk Sygehus og derudover 100 offentlige parkeringspladser, men der kan gøres plads til mere.

Behov for flere p-pladser

Sydvestjysk Sygehus har fået status af akutsygehus og har gennemgået en større udbygning. I september 2022 begynder de første medicinstuderende på den treårige kandidatuddannelse på sygehuset.

Alt sammen øger behovet for p-pladser tæt på. Ved at øge kapaciteten i p-huset så flere ansatte kan parkere der, får patienter og pårørende lettere adgang til de parkeringspladser, som befinder sig tættest på sygehuset. 

P-hus i seks etager

I følge forslaget skal det eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade udvides med 600 parkeringspladser til 1200 parkeringspladser i op til seks etager. Det vil sige 18 meter over terræn og en maksimal bebyggelsesprocent på 360%.

Kommuneplanændringen og lokalplanen giver mulighed for, at udvidelsen af p-huset kan gennemføres.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en kvalificeret og nuanceret bearbejdning af facaderne på parkeringshuset både i forhold til områdets arkitektur og dets tilhørsforhold i det store landskabelige træk, som ”slugten” med banegravsområdet er.

Placering af P-huset

I notatet ”Udvidelse af parkeringskapacitet, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Forundersøgelse, Beslutningsgrundlag for valg af Scenarie A/B/B1/B2” er der redegjort for screening af den mest egnede placeringsmulighed for et parkeringshus. Placeringerne blev vurderet ud fra en række parametre som trafikale hensyn, støj, kulturmiljø, bevaringsværdige bygninger, skyggepåvirkninger, indpasning i byrum, beredskab, afstande, anlægsøkonomi og følgevirkninger.

Valget faldt på placering A, udvidelse af det eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade.

Hvordan påvirker udvidelsen området?

Der er udarbejdet et teknisk notat ”Redegørelse for trafik, støj og visuel fremtræden angående parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg”, hvor konsekvensen af udvidelsen af parkeringshuset i forhold til kapacitet, trafiksikkerhed, støj og visuel fremtræden samt skyggekast i nærområdet er beskrevet.

Tidsplan – nyeste øverst:
 • 2023-2025
  Vedrørende tidsplan for udvidelse af parkeringshuset henvises til Region Syddanmarks tidsplan.
 • September 2021
  Byrådet vedtager forslag til Kommuneplanændring 2020.56 og lokalplan 01-080-0010, udvidelse af parkeringshus, Esbjerg.
 • Maj 2021
  Der afholdes digitalt borgermøde den 18. maj 2021 fra kl. 19.00 – 21.00.
  Se borgermødet om P-huset i Nørrebrogade 
  Maj 2021
 • Plan & Miljøudvalget godkendte den 3. maj 2021 at fremlægge forslag til kommuneplanændringen 2020.56 og lokalplan 01-080-0010, udvidelse af parkeringshus, Esbjerg med tilhørende notater ”Udvidelse af parkeringskapacitet, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Forundersøgelse, Beslutningsgrundlag for valg af Scenarie A/B/B1/B2” og ”Redegørelse for trafik, støj og visuel fremtræden angående parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg” i supplerende fire ugers offentlig høring.
 • April 2021
  Der er afholdt dialogmøder med skolebestyrelsen for Cosmosskolen, Initiativet for sikker trafik for Boldesager og Jerne, Cyklistforbundet Esbjerg, Boldesager Beboerforening, Arbejdernes Boligforening samt borger i området i uge 15 og 16.
 • December 2020
  Plan & Miljøudvalget godkendte den 1. december 2020 at fremlægge forslag til kommuneplanændringen 2020.56 og lokalplan 01-080-0010, udvidelse af parkeringshus, Esbjerg med tilhørende teknisk notat, ”Redegørelse for trafik, støj og visuel fremtræden angående parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg” i otte ugers offentlig høring.
 • December 2020 – februar 2021
  Planerne sendes ud i offentlig høring fra den 10. december til den 4. februar 2021
 • December 2020
  I forbindelse med høringsperioden er der lavet en info-film om planerne i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus og Region Syddanmark, som et alternativ til et fysisk infomøde, som ikke er muligt på grund af COVID-19.