Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

P-huset Nørrebrogade

Det eksisterende parkeringshus ved Remiseområdet i Nørrebrogade står til at blive udbygget. 

Der er i dag 500 parkeringspladser til brug for personalet på Sydvestjysk Sygehus og derudover 100 offentlige parkeringspladser, men der kan gøres plads til mere.

Behov for flere p-pladser
Sydvestjysk Sygehus har fået status af akutsygehus og har gennemgået en større udbygning. I september 2022 begynder de første de første medicinstuderende på den treårige kandidatuddannelse på sygehuset.

Alt sammen øger behovet for p-pladser tæt på. Ved at øge kapaciteten i p-huset så flere ansatte kan parkere der, får patienter og pårørende lettere adgang til de parkeringspladser, som befinder sig tættest på sygehuset. 

P-hus i seks etager
I følge forslaget skal det eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade udvides med 600 parkeringspladser til 1200 parkeringspladser i op til seks etager. Det vil sige 18 meter over terræn og en maksimal bebyggelsesprocent på 360%.

Kommuneplanændringen og lokalplanen giver mulighed for, at udvidelsen af p-huset kan gennemføres.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer en kvalificeret og nuanceret bearbejdning af facaderne på parkeringshuset både i forhold til områdets arkitektur og dets tilhørsforhold i det store landskabelige træk, som ”slugten” med banegravsområdet er.

Hvordan påvirker udvidelsen området?
Der er udarbejdet et teknisk notat ”Redegørelse for trafik, støj og visuel fremtræden angående parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg”, hvor konsekvensen af udvidelsen af parkeringshuset i forhold til kapacitet, trafiksikkerhed, støj og visuel fremtræden samt skyggekast i nærområdet er beskrevet.

I notatet redegøres der for, at det udvidede parkeringshus stort set ikke bringer nye bilister til, fordi de i dag parkerer andre steder i nærområdet. De områder vil også opleve at blive aflastet i forhold til parkerede biler, hvis parkeringshuset udvides.

Tidsplan – nyeste øverst:
  • December 2020: Plan & Miljøudvalget godkendte den 1. december 2020 at fremlægge forslag til kommuneplanændringen 2020.56 og lokalplan 01-080-0010, udvidelse af parkeringshus, Esbjerg med tilhørende teknisk notat, ”Redegørelse for trafik, støj og visuel fremtræden angående parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg” i otte ugers offentlig høring.
  • December 2020 – februar 2021: Planerne sendes ud i offentlig høring fra den 10. december til den 4. februar 2021
  • December 2020: I forbindelse med høringsperioden er der lavet en info-film om planerne i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Sygehus og Region Syddanmark, som et alternativ til et fysisk infomøde, som ikke er muligt på grund af COVID-19.

Se info-film om planlægningen for udvidelse af parkeringshuset ved at klikke her.

Kom til  plandokumenterne for de offentlige otte ugers høring ved at klikke her.

Lokalplanene for Remiseområdet i Esbjerg

Læs mere om planen for P-huset i dets lokalområde

Link til den nye lokalplan