Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Supplerende høring Udvidelse af eksisterende parkeringshus, Esbjerg Forslag til kommuneplanændring nr. 2020.56 Ændret forslag til lokalplan nr. 01-080-0010

Plan & Miljøudvalget vedtog den 3. maj 2021 at offentliggøre revideret forslag til lokalplan nr. 01-080-0010, forslag til kommuneplanændring nr. 2020.56 samt tilhørende notater ”Udvidelse af parkeringskapacitet, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Forundersøgelse, Beslutningsgrundlag for valg af Scenarie A/B/B1/B2” og ”Redegørelse for trafik, støj, visuel fremtræden, angående parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg”

Digitalt borgermøde den 18. maj 2021.

Der afholdes digitalt borgermøde tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00, og man finder mødet ved at gå ind via forsiden af www.esbjerg.dk eller deltage via dette link

Borgermøde

 

Oversigtskort over området

Forslagene har til formål

  • at sikre, at det eksisterende parkeringshus kan udvides,
  • at sikre, at der indarbejdes stillingtagen til- og behandling af, hvorledes de omkringliggende grønne områder inddrages i arkitektoniske udtryk – fx ved begrønning af facader.
  • at sikre, at facaderne på parkeringshuset får en høj arkitektonisk kvalitet, samt at bygningskroppen visuelt brydes ned i mindre dele.

Beskrivelse af ændringer

Der er foretaget en tilføjelse i redegørelsesdelen i forslaget til lokalplanen, der tidligere har været offentliggjort. Tilføjelsen handler om en forundersøgelse som grundlag for valg af placering af parkeringshuset, Scenarie A, som er udvidelse af det eksisterende parkeringshus i Nørrebrogade.

Miljøvurdering

Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplanforslaget ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 10 (lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020).

Afgørelsen samt tilhørende notater ”Udvidelse af parkeringskapacitet, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Forundersøgelse, Beslutningsgrundlag for valg af Scenarie A/B/B1/B2” og ”Redegørelse for trafik, støj, visuel fremtræden, angående parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg” samt behandling af høringssvar fremlægges sideløbende med lokalplanforslaget. Du kan finde afgørelsen og redegørelsen på www.esbjerg.dk/om-kommunen/annoncer.  under "Miljøvurdering af Planer og Projekter(VVM)"

Retsvirkninger

Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Digitalt borgermøde den 18. maj 2021.

Der afholdes digitalt borgermøde tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00, og man finder mødet ved at gå ind via forsiden af www.esbjerg.dk eller deltage via dette link

Borgermødet

Mødet vil bl.a. handle om baggrunden for udvidelsen, hvordan byggeriet vil se ud og den redegørelse, der er lavet i forhold til støj og trafik.

Her kan du se forslagene og en info-film

Planerne er indberettet i Plandata. Kan også ses via disse link,

Lokalplanen: via link i toppen og bunden

Kommuneplanændringen:

Info-film:

Plandata:

Lokalplan  

Kommuneplanændring 

Din mulighed

Har du bemærkninger eller ændringsforslag til forslagene til lokalplan, kommuneplanændring med tilhørende notater ”Udvidelse af parkeringskapacitet, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Forundersøgelse, Beslutningsgrundlag for valg af Scenarie A/B/B1/B2” og ”Redegørelse for trafik, støj, visuel fremtræden, angående parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg”, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg Byråd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjerg.dk senest den 9. juni 2021.

Behandling af personoplysninger

Når du henvender dig til os, udleverer du nogle personoplysninger.
Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling og forbedring af denne.
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning.

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk