Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Styrket økosystem for energi- og tech-iværksættere

Bæredygtighed og grøn omstilling er fremtiden. Esbjerg Kommune sætter skub i den spændende udvikling ved at skabe et stærkt lokalt miljø for iværksættere inden for tech- og energiområdet. 

Vision og mål

Vision
Esbjerg Kommune skal skabe et stærkt lokalt økosystem for de iværksættere inden for tech og energi, som arbejder med udvikling af nye løsninger, der understøtter bæredygtighed og grøn omstilling.

Mål

 • Business Esbjerg indgår samarbejder med etablerede energi- og tech-virksomheder og nationale klyngeorganisationer såsom Energy Cluster Denmark og Digital Lead. Målet er at afholde events samt styrke vejledning og kontakt til investorer, som bidrager til udvikling af et stærkt økosystem for startups og spinoffs på energi- og tech-området i Esbjerg Kommune.
 • I 2030 huser Esbjerg Kommune en stærk startup-scene med mindst 25 perspektivrige, yngre tech- og energivirksomheder med et betydeligt vækst- og skaleringspotentiale.

Centrale indsatsområder

Fødekæde

Den lokale forsyningskanal/pipeline af talentfulde energi- og tech-iværksættere skal styrkes.

Sparring

Iværksætterne skal have endnu bedre adgang til specialiseret sparring og netværk inden for energi- og tech-området og den grønne dagsorden.

Fysiske miljøer

Der skal skabes attraktive fysiske miljøer og testfaciliteter, som er målrettet energi- og tech-iværksættere.

Kapital og investorer

De lokale energi- og techiværksætteres adgang til kompetente investorer og risikovillig kapital skal styrkes.

Forslag til konkrete indsatser

 1. Udvikling af en stærk pipeline af talentfulde energi- og tech-iværksættere
  Esbjerg Kommunes erhvervsmæssige styrkeområder giver gode forudsætninger for at fostre flere succesfulde energi- og tech-iværksættere. De kan bl.a. komme fra de lokale uddannelsesinstitutioner, etablerede virksomheder og/eller tiltrækkes udefra.
   
 2. Adgang til specialiseret sparring og netværk
  Via Business Esbjerg og Riggen tilbydes generel sparring og vejledning til iværksættere, hvilket er i god overensstemmelse med, at kommunen primært skal varetage den brede iværksætterindsats. Det fremstår dog også relevant at styrke energi og tech-iværksætteres adgang til fokuseret sparring og målrettede acceleratorforløb med henblik på at udvikle og tiltrække iværksættere til Esbjerg Kommune inden for digitale teknologier, energi og klima, som er blandt de prioriterede udviklingsområder i Esbjerg Kommunes Vision 2025.
 1. Attraktive fysiske miljøer og testfaciliteter for energi- og tech-iværksættere
  Mange energi- og tech-iværksættere stiller særlige krav til de fysiske rammer om virksomheden. Ofte er det vigtigt at indgå i og være en del af et inspirerende miljø med andre energi- og tech-virksomheder. For nogle typer af iværksættere
  kan det være vigtigt at have adgang til særligt udstyr, testfaciliteter, mv.
  Der gøres derfor en målrettet indsats for udvikling af attraktive fysiske miljøer for energi- og techiværksættere. Det handler bl.a. om at kortlægge og formidle, hvor i kommunen der findes attraktive miljøer, og hvad de kan tilbyde.
 1. Tiltrækning af kompetente investorer og styrket international markedsadgang
  Adgang til kompetent kapital og netværk til potentielle internationale kunder er ofte afgørende forudsætninger for, at energi- og tech-iværksættere kan tage springet fra startup- til scaleup-fasen. Det foreslås at gøre en særlig indsats for at styrke adgangen til kompetent kapital og for at sikre bedre adgang til internationale nøglemarkeder.