Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bliv tilforordnet ved Folketingsvalget

Der er udskrevet valg til Folketinget, som skal afholdes den 1. november 2022.

Du kan tilmelde dig som tilforordnet på et af Esbjerg Kommunes 24 afstemningssteder.

Hvorfor være tilforordnet på et valgsted?

Som tilforordnet støtter du aktivt op om demokratiet i Danmark.

I løbet af valgdagen vil du som tilforordnet komme til at løse følgende opgaver:

  • Hjælpe ved stemmerummene.
  • Sørge for at stemmesedlerne kommer i valgurnerne.
  • Tjekke stemmerummet inden ny vælger går ind.
  • Står ved indgangen til afstemningsstedet og sørge for vælgerne har afrevet valgkortbrevet ved perforeringen, inden de skal aflevere deres valgkort.
  • Hjælpe med sortering og optælling af stemmesedler om aftenen. 

Du bliver instrueret i opgaverne, når du møder frem på valgdagen.

Du skal møde på afstemningsstedet kl. 7.15 og være der, til de sidste stemmer er talt op - det kan godt blive sent på de større afstemningssteder.

Som tilforordnet får du fuld forplejning hele dagen og kr. 1.760 i skattepligtig diæt.

Du er som tilforordnet med til at løfte en stor opgave, der kræver et godt fællesskab og samarbejde på afstemningsstederne. Det er en festlig og hyggelig dag, hvor de mange frivillige er med til at skabe den gode stemning.

Krav til dig

Du skal være mindst 18 år, bo i Esbjerg Kommune og have ret til at stemme ved Folketingsvalget for at blive tilforordnet.

Det er en lang dag, hvilket du skal være frisk på. Der er naturligvis pauser, men du må dog ikke forlade afstemningsstedet i løbet af dagen. Husk derfor også, at du kan brevstemme før valget.

Tilmelding

Når du tilmelder dig, skal du vælge, hvilket afstemningssted i Esbjerg Kommune, du vil hjælpe på.

Esbjerg Kommune tager dog forbehold for den endelige fordeling af tilforordnede på de enkelte afstemningssteder.

Du kan læse mere om Folketingsvalg på borger.dk under fanen Folketingsvalg og Folkeafstemninger.