Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Annoncering Spillested

Esbjerg ønsker at etablere et nyt, rytmisk spillested. 

Annoncering Spillested

Esbjerg ønsker at etablere et nyt, rytmisk spillested. Med denne annoncering indbydes potentielle budgivere af et nyt, rytmisk spillested i Esbjerg til at indgive bud herpå. Der er tale om en fornyet annoncering med henblik på at sikre en bred konkurrence om aftalen.

Esbjerg Kommune har ikke på forhånd defineret en model for spillestedets organisatoriske set-up. Budgivere inviteres derfor til at forholde sig åbent til opgaven og beskrive den organisering for spillestedet, som de finder mest egnet.

En ny budgiver vil således skulle indgå en lejeaftale i lokaler i det bygningskompleks, som tidligere rummede Tobakken. Huslejen vil være på markedsvilkår, baseret på uafhængige vurderinger.

En ny budgiver vil desuden skulle indgå en driftsaftale omkring koncertdrift med Esbjerg Kommune. Varigheden af en driftsaftale er op til forhandling mellem parterne, men som udgangspunkt forestiller vi os treårige aftaler.

Esbjerg Kommune har store ambitioner for spillestedet. På sigt ønskes et rytmisk spillested, der som minimum afvikler mindst 200 arrangementer om året for mere end 35.000 gæster. Budgiver forventes at beskrive en plan for hvordan dette mål kan indfries i løbet af de første tre driftsår.

Nyt: Spørgsmål og svar til annonceringsmaterialet (opdateret 15. september 2023)

Annonceringsbeskrivelse for nyt, rytmisk spillested i Esbjerg

Rytmisk spillested i Gasværksgade tegninger

Tobakkens seneste regnskab

Rammeaftale som regionalt spillested 2021-2024 for Tobakken

Inventarliste

Redskab til vudering af indkomne bud

Opsamling over koncertgængere

Opsamling over kulturudøverne 

 

For budgivere

Henvendelser vedrørende besigtigelse af bygningerne kan rettes på mail til spillested@esbjerg.dk

Eventuelle spørgsmål vedr. afgivelse af bud kan stilles ved fremsendelse af mail til spillested@esbjerg.dk . Svar på henvendelser vil løbende blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Bud fremsendes til spillested@esbjerg.dk senest d. 8. oktober 2023.

Den overordnende tidsplan for udbuddet er som følger:

8. september: Offentliggørelse af annonceringbeskrivelse

8. oktober: Frist for budafgivelse

23. oktober: Valg af operatør og kontraktforhandling med budgivere

Overtagelse: hurtigst muligt 

Vær opmærksom på, at fremsendte bud er omfattet af offentlighedsloven.