Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pulje til klimahandling

Nu kan du søge Esbjerg Kommunes klimahandlingspulje for lokalsamfund. Midlerne fra puljen skal gå til klimarelaterede projekter.

Dit engagement i den grønne omstilling er afgørende for Esbjerg Kommunes målsætning om at blive CO2-neutral i 2030. Så tak for din indsats allerede - den er vigtig! 

Formålet med denne pulje er derfor at anerkende, støtte og styrke borgere og lokalsamfund i jeres engagement i klimadagsordenen.

Esbjerg Kommunes klimafond har sat 100.000 kr. af i denne klimahandlingspulje.

Søg fx penge fra puljen hvis du vil arrangere grøn fællesspisning for alle dine naboer, hvis I er en lokal forening, der vil holde grønne events eller lave klimaprojekter lokalt eller noget helt tredje.

Der er mange muligheder - og du kan læse meget mere på denne side. Velkommen til - dejligt, du er her :-)

Om klimahandlingspuljen

Midlerne fra denne pulje går til klimarelaterede projekter. 

Du kan derfor søge støtte til et lokalt arrangement eller – projekt, samt aktiviteter der understøtter engagement og motivation af lokale borgere og foreninger i klimaindsatsen i lokalområdet.

Det er en fordel, hvis dit projekt/arrangement/initiativ understøtter Esbjerg Kommunes fælles klimaplan og målsætningen om klimaneutralitet i 2030. 

Send os din ansøgning

Søg klimahandlingspuljen ved at sende din motiverede ansøgning til klima@esbjerg.dk.

Der er ingen ansøgningsfrister for Esbjerg Kommunes klimahandlingspulje – ansøgninger behandles løbende.

Det er et nedsat udvalg i forvaltningen, der modtager og behandler ansøgninger løbende, indtil puljen bliver lukket, fordi alle midler er udbetalt.

Brug ansøgningsvejledningen

I ansøgningsvejledningen (som du finder nederst på siden) kan du finde svar på spørgsmål om puljen og på, hvad den motiverede ansøgning skal indeholde.

Heri står alt om ansøgningsprocessen, så her kan du læse mere om ansøgningskrav, behandling af ansøgninger, udbetaling, projektændringer og opfølgning.

Har du nogle spørgsmål derudover, er du velkommen til at skrive til klima@esbjerg.dk.
 

Projekter der har modtaget midler

Puljen åbner i starten af 2024, der er derfor endnu ikke uddelt midler.

 

Ansøgningsvejledning: Sådan søger du midler fra klimahandlingspuljen