Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Involvering og partnerskaber

Klimaarbejdet i Esbjerg Kommune bygger på involvering gennem partnerskaber og frivillighed. Alle kan og skal helst være med, fordi det kan være netop din idé, der får det til at lykkedes.

Alle har en rolle

Esbjerg Kommunes rolle
Som arbejdsgiver for godt 10.000 personer og et årligt indkøb på ca. 2 mia. kr. kan Esbjerg Kommune gøre en forskel. Men det er i rollen som inspirator og facilitator, at vi sammen med borgere og virksomheder kan gøre endnu mere. Derfor inviterer vi aktivt til klimapartnerskaber og interaktion med borgerne, og derfor er du altid velkommen til at række ud til os via kontaktboksen til højre.

Klimapartnerskaber
Gennem klimapartnerskab med Aalborg Universitet, DIN ForsyningEsbjerg Havn, lokalsamfund, virksomheder og organisationer, samarbejdes der om klimadagsordenen og de ambitiøse mål for CO2-reduktion.

Interaktion med borgerne
Samtidig er det også vigtigt, at alle borgere tager klimadagsordnen til sig. Vi lytter, involverer og tilskynder til projekter, der gør en forskel for klimaet. Hvis du gerne vil have inspiration til, hvad du selv kan gøre, så fang de gode tips på genbrugspladserne eller mød os på Energiens Folkemøde i september. Via KlimaKlar APP'en er der gode råd om, hvordan stigende vandmasser kan håndteres.

Tiltag ude i kommunen

Social, miljømæssigt og økonomisk merværdi

Klimaarbejdet i Esbjerg Kommune skal komme alle til gode. Heldigvis ses der ofte positiv synergi og merværdi omkring klimatiltag.

Når skibene tilslutter sig landstrøm, reduceres lyd og partikler i de nærliggende områder. Når børnene har klima på skoleskemaet, tager de nye vaner med hjem. Når der sikres mod oversvømmelse, så gælder det ikke bare om at beskytte lavtliggende erhverv, men i lige så høj grad at skabe ny natur, der hvor vandet parkeres. 

Vi får alle glæde af nye rekreative områder, når der plantes skov, etableres regnbede og når der kigges på at etablere tangplantager, så gavner det også landbrugets udledning, når tang tilsættes køernes foder. Med el-delebilsordninger, bliver der adgang til biler for flere uden dyre og klimabelastende investeringer.

Som eksemplerne viser, er klimaløsninger ofte kendetegnet ved, at de løser en konkret udfordring samtidig med at bidrage med nye fordele.

Internt i Esbjerg Kommune

Helhedsorienteret og tværfaglig tilgang

Vi forsøger altid at skabe de bedste rammer for vores borgere og virksomheder. Derfor arbejder vi på det, vi kalder multifunktionel opgaveløsning, hvor der tænkes helhedsorienteret og tværfagligt.

For dig, som borger eller virksomhedsejer, vil det betyde, at du møder medarbejdere, der har øje for mere end den opgave, som de kan løse for dig, men også tænker skridtet videre i forhold til at se din henvendelse i et større perspektiv. Det er en læringsproces at tænke en helhedsorienteret opgaveløsning, men det er en vigtig proces. En proces der kan øge trivsel internt i kommunen og samtidig give borgere og virksomheder en bedre oplevelse ved deres henvendelser og samtidig bidrage til andre samfundsopgaver.

Klimaplanen er et konkret eksempel på, hvordan alle skal løfte blikket og tænke og arbejde for merværdi i egne opgaver i forhold til klimaet.