Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Levende bymidter gennem styrket detailhandel og turisme

Esbjerg Kommune vil skabe pulserende bymidter, der ikke bare lokker lokale, men også tiltrækker nysgerrige fra nær og fjern. Det handler om at skabe byrum, der syder af liv og tiltrækker både lokale, turister og eventyrlystne sjæle fra de sydjyske nabokommuner. 

Vision og mål

Vision
Esbjerg Kommune skal med attraktive og levende bymidter tiltrække flere borgere og turister til detailhandlen og til events i bymidterne.

Mål

 • Der gennemføres flere events i Esbjerg, Bramming og Ribe, som tiltrækker flere kunder uden for sommermånederne – både blandt borgerne i Esbjerg Kommune, turister og tilrejsende fra sydjyske nabokommuner.
 • Væksten i overnattende turister i Vadehavskystens kommuner skal fastholdes og et stigende antal turister skal besøge handelsmiljøerne i Esbjerg, Bramming og Ribe under deres ophold. 

Centrale indsatsområder

Styrket samspil om udvikling og brug af byens rum

Bedre rammer for at handelsliv og kulturliv kan samarbejde om opmærksomhedsskabende events.

Øget turisme uden for sommermånederne

Aktører inden for kultur, detailhandel og turisme skal samarbejde om større fælles events, der kan forlænge turismesæsonen og sikre øget liv i byerne.

Lempeligere regler og rammer for aktiviteter i bymidterne

Eftersyn og forenkling af regler for brug af byens rum.

Fokuseret erhvervsservice til detail- og oplevelseserhverv

Styrke relevans og brug af erhvervsfremmetilbud i detailhandlen.

Forslag til konkrete indsatser

 1. Effektive samarbejdsfora om udvikling af de fysiske byrum
  Det foreslås at gøre en indsats for at udvikle attraktive byrum, der tiltrækker flere gæster ind til bymidterne og får dem til at blive i længere tid.
  Konkret kan det ske ved at inddrage og engagere handelsstandsforeninger, ejendomsejere, Business Esbjerg, kommunen, borgere, unge-byråd m.fl. i et tæt og forpligtende samarbejde.
   
 2. Lempeligere regler og rammer for aktiviteter i bymidterne​ 
  De gældende gågaderegulativer med retningslinjer for, hvordan gaderne må benyttes, er med til at opretholde et æstetisk og sammenhængende udtryk i midtbyerne. Men reglerne kan også virke hæmmende for realiseringer af nye ideer.
  Det foreslås, at Esbjerg Kommune genbesøger og evt. lemper eller forsimpler nogle af reglerne i bl.a. gågaderegulativerne, så de erhvervsdrivende kan skabe mere liv i bymidterne – særligt i de kolde måneder, hvor bymidterne kan være mere tomme.
   
 3. Indsats for krydstogtsturisters brug af kultur- og handelsoplevelser i Esbjerg Kommune
  Antallet af krydstogtsskibe, der anløber Esbjerg Havn, er i markant fremgang. I 2023 har der været 25 anløb, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2022. Fremgangen skyldes, at Esbjerg Havn ligger godt placeret mellem destinationer som Kiel og Hamburg i syd og Oslo i nord, og at de rejsende efterspørger den type kultur- og naturoplevelse, som Esbjerg er rig på.
  Der bør gøres en målrettet indsats for at udvikle et stærkere oplevelsestilbud, der specifikt retter sig mod de mange krydstogtsturister, som typisk kun opholder sig i kommunen i et mindre antal timer. Samtidig er der behov for at reducere de negative effekter i form af øget luftforurening, som typisk er forbundet med krydstogtskibenes anløb.
 1. Udvikling af et- to større events, der kan tiltrække turister til byerne i ”skuldersæsonen”
  Der kan være et stort potentiale i at udvikle turismen i skuldersæsonerne. Det kan fx være gennem events, der kobler naturoplevelser, kultur og sæsonbetonet gastronomi, som kan tiltrække turister til Esbjerg Kommune uden for højsæsonen.
  Ambitionen bør være at udvikle et par større events, som har bred tiltrækning blandt danske og tyske turister.
   
 2. Styrke feriehusturisternes brug af kommunens handelsmiljøer
  Årligt besøger tusindvis af turister Esbjerg og Fanø Kommune. Langt hovedparten bor i feriehuse og kommer for at nyde naturen, Vesterhavet og attraktioner i nærområdet som fx Vadehavscentret, Ribes Vikinger, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Ribe by, m.v. Der er et stort potentiale i at få de mange turister til at bruge mere tid på at besøge de større bycentre i Esbjerg Kommune. Det kan både sikre øget omsætning i butikkerne, tilføre mere liv i bymidterne og generelt styrke det økonomiske bidrag fra turismen i Esbjerg Kommune. Det foreslås, at Esbjerg Kommune indgår et samarbejde med Destination Vadehavskysten om en målrettet indsats for at tiltrække flere turister til kommunens handelsmiljøer.
   
 3. Styrket erhvervsservice målrettet detailhandel og oplevelseserhverv
  Det foreslås, at Business Esbjerg og handelsstandsforeninger indgår i et tættere samarbejde om, hvordan tilbud i erhvervsfremmesystemet kan udnyttes bedre blandt virksomheder inden for detailhandel og oplevelseserhverv.