Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Budget 2021-2024 kort fortalt

Bliv klogere på de store linjer og udvalgte emner i budgettet.

Vision 2025 sætter retningen

Dette overblik over kommunens budget er koblet tæt sammen med kommunens overordnede målsætninger fra Vision 2025. Budgettet er derfor opdelt i kategorier fra visionen.

Flere skal blive boende i Esbjerg Kommune, og der skal være plads til, at nye kommer til. Derfor er der i dette budget fokus på at skabe bolig- og erhvervsmuligheder. Klimadagsordenen fremmes, og derfor vil Esbjerg Kommune være CO2 neutral i 2030.

Coronavirus har sat sit tydelig spor på vores hverdag, og det kræver, at der sættes penge af både i 2021 og 2022.

Energi i hverdagslivet

Esbjerg vil være den kommune, hvor hverdagslivet fungerer bedst. Her skal være godt at bo og leve som barn, ung, voksen og familie. Derfor er der i budgettet sat penge af til flere hænder og bedre rammer i dagtilbud, SFO og skoler. Samtidig tegner flere spændende projekter linjerne for udviklingen i Esbjerg, Bramming og Ribe.

Grønt liv og bæredygtighed

Esbjergs identitet som den grønne EnergiMetropol skal styrkes. Som grøn foregangskommune satses der bl.a. på klimasamarbejder og andre innovative tiltag. Den grønne dagsorden bliver også synlig i form af flere ladestandere til elbiler og et revitaliseret parkområde i Østerbyen.

Livskvalitet og sundhed

Livsglæde og trivsel skal vare hele livet, og Esbjerg Kommune skaber gode rammer om en hverdag med energi og overskud. Derfor er der i budgettet der lagt vægt på at tage hånd om kommunens seniorer og de borgere, der har brug for ekstra hjælp og støtte i livet.

Kulturlivet i by og natur

Kultur skal tænkes ind i alle dele af livet og skabe energi, stolthed og glæde i hverdagen. I budgettet er der lagt vægt på at udvikle og styrke kulturen i mødet med børn og unge og løfte faciliteterne på en række kulturinstitutioner.

Fællesskab og mangfoldighed

Fællesskab, frivillighed og foreningsliv er nøgleord i Esbjerg Kommune, hvor der er plads til alle. I budgettet er der sat penge af til nye, spændende faciliteter og projekter, og det åbner nye døre for aktiviteter og samspil i foreninger og lokalområder. 

Budgettet fordelt på områder

Det samlede budget på 5,3 milliarder fordeles mellem disse udvalg: 

  • Økonomiudvalget
  • Teknik & Bygge og Plan & Miljø
  • Social- & Arbejdsmarkedsudvalg
  • Børn & Familie
  • Kultur & Fritid
  • Sundhed & Omsorg

Download alle illustrationer

Vision 2025 - Energi til mere

Visionen for vores fremtidige kommune

Vision 2025 beskriver de store ambitioner for kommunens fremtid. Læs mere om den fælles vision for Esbjerg Kommune og Business Esbjerg og se de foreløbige resultater.