Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kursen er sat for Esbjergs fremtid

Oplevelser og kultur skal fremover gøre Esbjerg by mere attraktiv og samtidig styrke den lokale tilknytning og stolthed. Esbjergs DNA som havneby og bæredygtig by i udvikling skal være et gennemgående tema i den nye retning, der har stort potentiale for at øge kendskabet til byen.

Esbjerg gøres klar til at blæse dig omkuld 

Det er en stor proces, delt op i otte forskellige faser, der er sat i gang for at finde frem til, hvad der skal forme Esbjergs nye fremtid, og processen er langt fra slut endnu. Klik ind på de forskellige faser herunder og bliv klogere på, hvordan vi skridt for skridt er nået frem til, at Esbjerg skal være en oplevelses- og kulturby. Og se, hvad vi mangler for at komme i mål.

Fase 1 - Analyse af Esbjergs image og bosætning

Danskerne mangler kendskab til Esbjerg, og byens indbyggertal er stagneret siden 1985 på ca. 72.000 indbyggere. Det er hovedpointerne i nulpunktsanalysen fra marts 2021.

Læs hele imageanalysen her

Fase 2 - Esbjergs styrker og potentialer

Antropologer brugte sommeren 2021 på at indsamle viden om Esbjerg, og hvad byen har potentiale til at blive i fremtiden. Resultatet blev præsenteret på Esbjerg Rådhus, hvor særligt seks styrker og potentialer blev fremhævet.

Se hele præsentationen på video og læs mere om Esbjergs styrker her

Fase 3 - Workshop: Rejse til Esbjergs fremtid

Flere hundrede gæster var den 29. september 2021 inviteret til at komme med deres bedste bud på Esbjergs nye fremtid. Deltagerne var på en simuleret fremtidsrejse i Esbjerg for at afprøve og udvikle tre fremtidsscenarier.

Læs om de tre spændende fremtidsscenarier

Fase 4 - Workshop: Fokusering af Esbjergs retning

Ud fra deltagernes inputs på rejsen til Esbjergs fremtid den 29. september 2021 blev tre retninger skåret ned til to. På fire nye workshops i januar 2022 var knap 250 esbjergensere med til at afprøve, udvikle og vurdere Esbjergs fremtid.

Sådan kom vi frem til Esbjergs nye fremtid

Fase 5 - Godkendelse af retning

Deltagerne på de fire workshops i januar 2022 tog beslutningen, der blev valideret af styregruppen bag processen. 1. februar 2021 blev det officielt: Esbjerg by skal fokusere på oplevelser og kultur, baseret på Esbjergs DNA som havneby og bæredygtig by.

Læs mere om valget for Esbjergs fremtid

Fase 6 - Esbjergs nye kernefortælling finpudses

’En storm af oplevelser blæser dig omkuld i Vadehavets havneby’. Sådan starter Esbjergs nye kernefortælling, der blev finpudset på flere dialogmøder i Det Gule Palæ på Esbjerg Havn den 24. og 25. februar 2022.

Læs hele kernefortællingen

Fase 7 - Masterplan og brandstrategi for Esbjerg

Blev præsenteret for byrådet og de tre bestyrelser fra Esbjerg Havn, Business Esbjerg og Education Esbjerg den 9. maj 2022. Planen er fuld af initiativer og idéer til, hvordan Esbjerg kan udvikles til en kultur- og oplevelsesby.

Se hele masterplanen og brandstrategien for Esbjerg

Borgernes mange inputs til processen

Flere hundrede esbjergensere har taget imod invitationen til at være med til at forme Esbjergs nye fremtid. Mange har taget sig tid til at deltage i workshops undervejs, andre har skrevet læserbreve og nogle har brugt tid på at udvikle nye, skæve idéer.

Se de mange spændende borger-inputs

Det skriver pressen om processen

Her har vi samlet overblikket over, hvad pressen har skrevet om Esbjergs nye fremtid og hele vejen igennem den lange proces.

Få hele overblikket her