Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klagevejledning

Hvis du er uenig i vores afgørelse om særlig støtte til et barn eller en ung, har du mulighed for at klage enten til Det Sociale Nævn eller til Ankestyrelsen. 

Du kan klage over afgørelsen i sager om særligt støtte til børn og unge efter Servicelovens kapitel 11.

Hvis en myndighed træffer afgørelse i en sag, kan du altid forlange at få afgørelsen på skrift. Der er en række formelle krav til en afgørelse, som blandt andet betyder, at en du altid har ret til en begrundelse og til at få vejledning om, hvilken instans, du kan klage over afgørelsen til.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen behandler klager over Børn- og Ungeudvalgenes afgørelser og omfatter eksempelvis afgørelser uden samtykke om anbringelse uden for eget hjem.

Læs mere på Socialministeriets hjemmeside, hvis du ønsker at klage.