Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kropsbårne hjælpemidler

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få støtte til kropsbårne hjælpemidler.

Du kan få et kropsbåret hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne. Hjælpen, du får, svarer til det bedst egnede og billigste produkt. Esbjerg Kommune har indkøbsaftaler på de fleste af de kropsbårne hjælpemidler.

Hvis det er første gang, du søger om hjælpemidlet, så har vi behov for lægelige oplysninger om, at din nedsatte funktionsevne vurderes at være varig. Du har mulighed for at vedhæfte lægelige oplysninger, når du søger digitalt. Er du ikke udredt for årsagen til din nedsatte funktionsevne, så kan du henvende dig hos din læge. Lægen vil herefter muligvis skrive en anmodning til os og ellers skal du selv ansøge om hjælpemidlet. Flere afdelinger på sygehuse sender anmodninger til os på dine vegne.

Flere afdelinger på sygehuse vil også sende ansøgninger til os på dine vegne. Det er ansøgninger om brystprotese, diabeteshjælpemidler, lymfødem-kompressionsstrømper eller -ærmer samt arm- og benproteser.