Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Søg et hjælpemiddel

Se hvilke hjælpemidler du selv kan søge digitalt.

Søg om at få hjælpemidler online eller kontakt Visitationen på 76 16 38 60.

Transport, handicapbil, el køretøj mm.

Har du svært ved at færdes eller benytte offentligt transport, kan kommunen rådgive og give støtte til transport.

Klik her og læs om hvordan du kan søge om transport for personer med handicap

Kropsbårne hjælpemidler

Har du en varig funktionsnedsættelse kan du søge om hjælp til et kropsbåret hjælpemiddel.

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Søg om udskiftning af kropsbårne hjælpemidler

Har du tidligere fået bevilget et hjælpemiddel efter servicelovens §112, som skal fornyes eller genansøges, kan du ansøge ved at udfylde en tro- og loveerklæring om udskiftning af hjælpemidler.

Ansøg om udskiftning af kropsbårne hjælpemidler

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du nedsat funktionsevne kan du låne et hjælpemiddel eller få tilskud til, at du selv kan købe det.

Klik her og se, hvad du online kan søge af hjælpemidler

Boligindretning

Har du et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne kan du have behov for at indrette dit hjem, så det passer dig.

Klik her og se, hvad du online kan søge om boligindretning