Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Specialcentrets institutioner i Ribe

Specialcentret Rabu har 7 adresser i Ribe, som alle ligger side om side på Bøge Allé. Her kan dit barn med særlige behov blive henvist til. 

Fælles for institutionerne er, at de har nogle fantastiske omgivelser med grønne områder, er velindrettet og har forskellige faciliteter til både børn og unge. Hvert hus kan have 4-8 beboere, og der er tilknyttet fast personale til hvert hus. 

Du kan læse om fælles træk ved institutionerne, og om hvordan adresserne er delt op. 

Om institutionerne på Bøge Allé

Bøge Allé 1 og 5

På Bøge Alle 1 og 5 bor målgruppen af børn og unge med multiple funktionsnedsættelser. Det betyder at plejedelen og omsorgen i forhold dertil, er meget centralt i dagligdagen. 

En hverdag med tryghed, omsorg, pleje, nærvær og samvær i centrum er meget central for netop de to afdelinger.

Her har man brug for sin kørestol og/eller andre hjælpemidler for at kunne færdes - og man har et omfattende behov for hjælp og pleje ift. til alle gøremål og almindelig livsførelse.

Kun få af børnene har verbalt sprog og er mobile. Alle har brug for ledsagelse ved oplevelser ud af huset.

Bøge Allé 3, 7, 9, 11 og 16

På Bøge Allé 3, 7, 9, 11 og 16 er der tale om en anden målgruppe inden for handicapområdet.

Børnene og de unge her er generelt fysisk meget mere selvhjulpne. Her er udfordringerne mere af adfærdsmæssig karakter. Det er børn og unge med autismespektrumforstyrrelser i varieret grad, - med psykiatriske diagnoser som fx angst og ADHD. Naturligvis også her alle med individuelle behov.

Fælles for alle er, at de har en kognitiv funktionsnedsættelse. 

Bøge Allé 16 er et tilbud til 3 børn og unge med et særligt behov for et skærpet tilbud. Dette tilbud indeholder også et enkeltmandsprojekt med intern skole, hvor Specialcentret selv afholder undervisningen i samarbejde med specialskolen.

Bøge Allé 16 er selvstændigt beliggende, men tæt på de øvrige boliger i en af de ældre hvide huse fra det tidligere Ribelund. 

Læs om Krohaven i Esbjerg

Krohaven Aflastning

Dit barn kan visiteres til aflastning på Krohaven i Tarp i Esbjerg. Tilbuddet kan gives til børn og unge mellem 0 og 23 år.

Læs om Krohaven Aflastning

Krohaven Kollegiet

Krohaven har et kollegie hvor dit barn kan visiteres til, hvis det er mellem 16 og 30 år. Her er der mulighed for at prøve at bo selvstændigt på et kollegieværelse, med køkken, bad og hvad der ellers bør være på et almindeligt kollegieværelse.

Læs om Krohaven Kollegiet

Familievejledning

Hvis kommunen har konstateret at dit barn under 18 år har nedsat funktionsevne, kan I gøre brug af familievejledning.